anuncio_erc

El pagament de l’IBI i l’impost de circulació es pot fer a Blanes en 11 quotes

Ajuntament de Blanes

Aquest 2018 els contribuents que tributen a l’Ajuntament de Blanes tenen la possibilitat d’acollir-se a una destacada novetat pel que fa al pagament d’impostos i taxes públiques. L’aprovació de les Ordenances Fiscals, Taxes i Preus Públics per enguany contempla aquesta millora, amb l’objectiu de donar facilitats en els pagaments.

La regiduria d’Hisenda de l’Ajuntament ha informat que la nova mesura es pot aplicar en el pagament de dos impostos: l’impost de béns immobles (IBI) i l’impost de circulació. Enguany tots dos es poden pagar en 11 quotes mensuals sense interessos.

Les quotes mensuals es cobraran en el compte bancari el dia 5 dels mesos de febrer a desembre, i les úniques condicions per accedir a aquest fraccionament són estar al corrent de les obligacions, així com que la quota mensual resultant no sigui inferior als 10 euros. Per acollir-se a aquesta mesura, les sol·licituds s’han de presentar a les oficines del Consell Comarcal de la Selva o a l’Oficina de l’AMIC de l’Ajuntament de Blanes fins el 15 de gener com a data límit, inclòs aquest dia.