L’Hospital Comarcal de Blanes celebra els 20 anys

Hospital comarcal de Blanes

Hospital comarcal de Blanes

L’Hospital Comarcal de Blanes commemora aquests dies el seu 20è aniversari. I ho fa reafirmant el paper clau que ha tingut en el procés de modernització de l’estructura sanitària de la regió, fet que ha permés una indubtable millora en la qualitat assistencial tant dels habitants territorials com de la població flotant turística.

A dia d’avui, l’Hospital Comarcal de Blanes, gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), disposa de 81 llits, 3 quiròfans, 6 places de cirurgia sense ingrés, 20 consultes externes, 6 places d’hospital de dia i 14 boxs que atenen entre 40.000 i 50.000 urgències a l’any. Hi treballen unes 350 persones, de les quals 83 són metges, 118 són infermeres i 151 són auxiliars d’infermeria, sanitaris o personal no assistencial. De tota manera, més de 50 d’aquestes 350 persones és personal compartit amb altres centres de la CSMS, la majoria dels quals són metges.

Durant l’any 2012, s’hi van portar a terme 8.579 intervencions quirúrgiques i, des de fa més de 10 anys, els principals procediments quirúrgics que s’hi realitzen són les intervencions per cataractes.

L’Hospital Comarcal de Blanes, que va costar prop de 10 milions d’euros finançats pel Departament de Salut, té una superfície total construïda de més de 12.000 metres quadrats. Es troba integrat en el terreny mitjançant edificacions linials i consta de dues unitats d’hospitalització, una unitat d’activitats ambulatòries amb àrea de cirurgia sense ingrés i àrea d’hospital de dia, una moderna àrea quirúrgica, consultoris de proves especials i un ampli servei d’Urgències, així com la resta de serveis centrals i de suport necessaris per al desenvolupament de la seva tasca assistencial, a banda de disposar de cafeteria, sala d’actes i cuina, entre d’altres elements.

L’evolució en aquests 20 anys ha estat evident. El centre va iniciar la seva activitat el 24 de maig de 1993 amb uns 160 treballadors, dels quals 53 eren metges i 84 eren infermeres, auxiliars d’infermeria o sanitaris. La resta de personal –unes 25 persones- eren no assistencials. Les característiques de la comarca, amb una activitat turística molt destacada, així com els condicionaments estructurals i arquitectònics de l’antic Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes i la voluntat de la Generalitat de potenciar la xarxa d’hospitals comarcals per apropar els serveis sanitaris a tota la població, van propiciar la construcció del nou centre hospitalari.

L’Hospital va iniciar la seva activitat l’any 1993 amb els següents dispositius assistencials:

-Hospitalització amb 40 llits.

-Àrea Quirúrgica (2 quiròfans, sala recovering, sala de parts, sala de dilatació, sala de reconeixement obstetrícia i central d’esterilització).
-Servei d’Urgències (10 boxs d’atenció).
-Consultes externes (8 consultoris totalment equipats dels 16 existents).
-Servei de Rehabilitació.
-Servei de Radiodiagnòstic (2 sales generals, sala amb telecomandament, sala amb mamògraf i sala amb ecògraf).
-Servei de Farmàcia Hospitalària.
-Servei de Laboratori.

A partir de 1994, es van iniciar de manera progressiva diferents activitats orientades a consolidar el centre. D’entre elles, poden destacar l’obertura de la segona planta d’hospitalització (es va doblar la capacitat d’ingrés), es va obrir un tercer quiròfan, i es va incorporar l’atenció pediàtrica a Urgències amb cobertura les 24 hores del dia.

Tanmateix, a finals de 1994 es van anar incorporant els serveis d’Oftalmologia, Cardiologia, Pneumologia, Digestologia, Cirurgia General, Traumatologia i Ortopèdia i Diagnòstic per la imatge.

Des de llavors, el centre ha anat desplegant, de forma progressiva, tots els serveis propis d’un hospital comarcal modern, consolidant les seves funcions, adaptant la seva dimensió a les necessitats d’atenció i, en definitiva, donant resposta a la demanda de la població. En aquest sentit, es va crear la unitat d’atenció a l’asma infantil (1995), es va posar en marxa la tercera unitat d’hospitalització (1997), es va crear la Unitat de Medicina de l’Esport (1999), es va obrir una base del SEM (2002), es va ampliar el servei d’Urgències (2007), i va entrar en funcionament el Servei de Ressonàncies Nuclears Magnètiques (2010). A més, l’Hospital Comarcal de la Selva, durant aquests 20 anys, ha estat seu de cursos, jornades, congressos, seminaris, taules rodones i altres reunions científiques que han permés una major formació de tots els seus professionals.

Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)

A principis dels anys 90 es va constituir una organització àgil, moderna i amb capacitat gestora per tal de gestionar l’Hospital Comarcal de Blanes i d’altres estructures assistencials de la regió. D’acord amb les experiències del món sanitari de Catalunya, totes les parts i institucions implicades van acordar una fórmula jurídica amb força tradició catalana: el consorci.

Així, el Consorci Sanitari de la Selva es va constituir formalment el 14 de desembre de 1992. El Departament de Sanitat li va cedir la gestió del nou Hospital Comarcal de la Selva i es va crear l’empresa BC.GEST per gestionar conjuntament la gestió sanitària de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

L’objectiu era aprofitar els avantatges i les oportunitats provinents de la gestió conjunta dels hospitals de Blanes i Calella, i vertebrar una oferta comarcal integral, basant-se en l’optimització dels recursos disponibles, la racionalització de l’oferta comarcal i l’assoliment d’una qualitat òptima de servei.

Aquest organització ha evolucionat en els darrers anys fins al que ara es coneix com a Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), constituït per l’Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Lloret.

La constitució formal l’any 2001 de la CSMS va permetre avançar definitivament en l’articulació d’una organització integral orientada a les persones. La continuitat geogràfica entre els municipis que constitueixen l’àrea d’influència es beneficia ara d’uns serveis sanitaris conjunts amb una estructura cada vegada més coordinada.

Prop de 1.400 professionals aporten el seu coneixement i les seves habilitats per tal de cobrir, des de 7 centres d’atenció primària de salut, 2 hospitals, 2 centres de rehabilitació, i 3 centres sociosanitaris i d’atenció a la dependència i domiciliària, les necessitats sanitàries de més de 195.000 habitants, a més de la població flotant turística.