La CUP de Blanes presenta una moció de rebuig a la llei mordassa

Acció de rebuig a la llei realitzada per la CUP a la sala de plens de l'Ajuntament

Acció de rebuig a la llei realitzada per la CUP a la sala de plens de l’Ajuntament

La CUP de Blanes presentarà en el Ple municipal d’aquest proper dijous una moció de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a ‘’llei mordassa”, impulsada i aprovada pel Congrés dels Diputats de l’estat espanyol.

La proposta de la CUP posa sobre la taula el debat sobre l’aplicació d’aquesta llei, les conseqüències que se’n deriven i busca vies per garantir la llibertat d’expressió i el dret de protesta pacífica a la nostra vila.

La moció demana al consistori blanenc mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana perquè aquesta pretén crear un instrument de control ciutadà amb l’objectiu d’impossibilitar l’exercici de drets i llibertats fonamentals. Tal com especifica la pròpia moció, la “llei mordassa” posa en risc i vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica, i envaeix competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals.

A principis d’aquesta legislatura diferents col·lectius i entitats de caràcter social de Blanes ja van mostrar el seu rebuig a aquesta llei mitjançant una acció en el mateix Ple de l’Ajuntament. A més, el consistori blanenc ja va posicionar-se fa dos d’anys contra l’avantprojecte d’aquesta llei. La proposta que la CUP posa ara sobre la taula pretén anar més enllà d’aquest compromís i demana que no es tramitin multes basades en sancions previstes per aquesta llei a la nostra vila.

La moció, que la candidatura de l’esquerra independentista va fer arribar fa dies a tots els grups municipals, ha rebut de moment l’adhesió d’EUiA-ICV.

En la moció, es demana que s’adoptin els següents acords:

Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.

Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament de competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals.

Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.

Quart.- Mostrar el compromís d’aquest consistori en la defensa dels drets d’expressió i manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l’exercici d’aquests drets, com les contemplades a la proposta d’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. I en coherència amb això, la Policia Municipal del Blanes no tramitarà multes

Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una democràcia.

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de l’Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats municipalistes existents i a les entitats socials de la Vila.