Campanya d’inspecció informativa en els comerços de Pineda de Mar

Pineda de Mar

Pineda de Mar

Amb l’objectiu de treballar per la competitivitat i la qualitat dels serveis que s’ofereixen a Ñineda de Mar, l’Ajuntament amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, realitza a finals d’aquest mes d’ocubre una campanya informativa de consum.

La previsió és inspeccionar 150 establiments, escollits a l’atzar, per comprovar si compleixen els requisits mínims exigibles pel que fa a la informació als consumidors.

Es tracta d’una campanya purament informativa. És a dir, el no compliment de qualsevol paràmetre no comportarà cap tipus de sanció, però sí que servirà perquè sàpiguen si estan complint amb la normativa vigent.

La campanya consisteix en la visita d’un tècnic acreditat que informarà sobre les eines i mecanismes que tenen els responsables dels establiments per garantir els drets de les persones consumidores i comprovarà aspectes bàsics com són l’exhibició de l’horari comercial, l’existència de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, la publicitat dels preus i el lliurament d’un comprovant de compra (tiquet o factura), entre d’altres.