L’Audiència Provincial desestima una nova denúncia de Ridaura i del PDB contra l’alcalde Marigó i l’interventor

Josep Marigó, alcalde de Blanes

Josep Marigó, alcalde de Blanes

Ridaura, Ramos, Sancha (PDB) i Pérez, varen presentar una denúncia a la guàrdia civil contra Marigó i l’interventor per l’augment dels costos de construcció de la Ciutat Esportiva.

El dia 18 de febrer de l’any 2014 els senyors Josep Ridaura, Fernando Sancha, Anselm Ramos i la senyora Sonia Pérez van portar a terme una roda de premsa a la Ciutat Esportiva on varen anunciar que la setmana anterior havien presentat una denúncia a la “Comandancia de la Guardia Civil de Girona” contra el senyor Josep Marigó, alcalde de Blanes, i contra el senyor Francesc Lucio, interventor municipal per presumptes delictes de malversació de diners públics i prevaricació.

Efectivament, el dia 14 de febrer de 2014, les esmentades persones, varen lliurar a la “Comandancia de la Guardia Civil de Girona” una denúncia sobre un “presunto delito de malversación de caudales públicos y presunta prevaricación” que la guàrdia civil va lliurar al Jutjat de guàrdia de Blanes el dia 19 de febrer de 2014. (Annex 1).

La tramitació d’aquesta denúncia li va correspondre, per torn, al Jutjat de primera instància i instrucció núm. 5 de Blanes que la va rebre el dia 25 de febrer de 2014.

Aquest mateix dia, el jutge del Jutjat núm. 5 de Blanes va dictar una interlocutòria (annex 2) on va declarar el SOBRESEIMENT DEFINITIU de les actuacions ja que considerava que els fets denunciats no eren malversació de diners públics ni prevaricació.

El dia 10 de març de 2014, dos dels denunciants, concretament els senyors Josep Ridaura i Fernando Sancha i el Partit Democràtic de Blanes, van presentar un RECURS DE REFORMA I D’APEL·LACIÓ a la interlocutòria del jutge del Jutjat núm. 5 de Blanes  (annex 3) en el que reiteraven la seva denúncia.

En data 31 de marc de 2014 la fiscal va emetre un escrit al Jutjat núm. 5 (annex 4) per deixar constància que estava d’acord amb la interlocutòria del jutge i per tant en contra del recurs de reforma i d’apel·lació dels denunciants en el qual diu textualment “…no se aprecia en los denunciados Josep Marigó Costa, alcalde de Blanes y Francisco Lucio Pérez, interventor del Ayuntamiento de Blanes, que su actuación esté guiada por un ánimo de lucro, en sustraer o consentir que otro sustraiga tales caudales …”.

El mateix dia 31 de març, el jutge del jutjat núm. 5 de Blanes va dictar una nova interlocutòria (annex 5) on DESESTIMAVA el recurs de reforma presentat pels senyors RIDAURA i SANCHA  i pel Partit Democràtic de Blanes i confirmava de nou la seva primera interlocutòria de data 25 de febrer. Sobre els fets denunciats el jutge diu “… no revisten caracteres de infracción penal alguna, debe ordenar el archivo de las actuaciones de manera inmediata, sin ulterior tramitación…” i sobre la denuncia diu “.., no puede acudirse a la via penal por motivos espurios o ajenos al derecho …”

L’expedient es va traslladar a l’Audiència Provincial de Girona per a resoldre el RECURS D’APEL·LACIÓ.

En data 6 de juny de 2014, la secció 4a. de lo penal de l’Audiència Provincial de Girona va dictar una interlocutòria (annex núm. 6) on DESESTIMAVA DEFINITIVAMENT el RECURS D’APEL·LACIÓ presentat pels senyors Josep Ridaura i Fernando Sancha i el Partit Democràtic de Blanes i confirmava la resolució del Jutge del Jutjat núm. 5 de Blanes, el qual va arxivar les diligències, posant de manifest que “… en la denuncia no se imputa en modo alguno a los denunciados JOSEP MARIGÓ I COSTA  y  FRANCESC LUCIO PÉREZ la desviación de fondo alguno en su provecho o en provecho de terceras personas …” i “… se les tilda directamente de denunciados sin base subjectiva eficiente…”.

En resum, respecte dels costos de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes, el Jutjat núm 5 de Blanes,  la Fiscalia de Blanes i l’Audiència de Girona, confirmen l’arxiu ferm  de les denúncies contra l’alcalde i l’interventor de l’Ajuntament de Blanes.

Valoració d’en Josep Marigó, alcalde de Blanes

L’Ajuntament ha tingut constància d’aquesta denúncia i de totes les actuacions judicials quan, el dia 7 de gener de 2015, la Guàrdia Civil va retornar la documentació que se li havia lliurat el mes de març de 2014, sobre la construcció de la Ciutat Esportiva de Blanes.

En l’ofici acompanyatori a la documentació retornada per la Guàrdia Civil es manifestava el tancament definitiu del procés de diligències prèvies judicials del qual l’Ajuntament no en tenia constància i per això va decidir personar-se a la causa amb la finalitat de conèixer les diligències practicades que s’han enumerat en la primera part d’aquest comunicat i s’annexen.

És evident que hores d’ara ja no em sorprèn cap actuació d’aquestes persones per inversemblant que sigui, ni em sorprenen les seves maniobres i accions malintencionades de desprestigi i de menyspreu envers la meva persona, funcionaris públics municipals i el propi Ajuntament.

Aquestes persones, com he reiterat en moltes ocasions, no tenen cap escrúpol en utilitzar tots els mitjans de l’estat de dret: guàrdia civil, fiscalia, jutjats, oficina antifrau, etcètera, ni el ressò dels mitjans de comunicació en benefici propi i per fer mal a altres.

Em congratulo, per a mi mateix, per l’interventor i pel conjunt de persones de bona fe que pateixen aquestes falsetats, que la justícia deixi clar que les actuacions portades a terme per l’Ajuntament són correctes i que no hi ha cap actuació ni de malversació de fons públics, ni de prevaricació, com falsa i reiteradament denuncien el senyor Ridaura i els seus seguidors. Malgrat tot, aquestes persones ja varen aconseguir els seus titulars de premsa, que encara podem llegir. Només demano que ara, aquestes resolucions que faig públiques, se’ls doni, com a mínim, el mateix tractament que la del dia 19 de febrer de 2014.

Per acabar vull recordar el “calvari personal, polític i tècnic” i el “mal que està fent a Blanes” les accions d’aquestes persones, principalment el senyor Ridaura amb la connivència de dirigents polítics de l’oposició:

  • L’any 2010 em va presentar a mi una DEMANDA pel fet d’haver demanat en un Ple l’obertura d’un expedient informatiu pels insults, amenaces i intent d’agressió del senyor Ridaura a dos conserges municipals. Aquesta demanda es va desestimar pel jutjat núm. 3 de Blanes, per l’Audiència Provincial i, definitivament, pel Tribunal Suprem, amb la imposició, al senyor Ridaura, de totes les costes i amb la incautació de la fiança de cassació.
  • L’any 2010 i anys successius va presentar denúncies a l’Oficina Antifrau de Catalunya amb un munt d’acusacions falses, que aquest organisme va investigar i va tancar.
  • A la vista del tancament de la investigació per part de l’Oficina Antifrau, els senyors Ridaura i Anselm Ramos, van presentar les mateixes acusacions a la Fiscalia de Girona la qual ho va fer investigar per la guàrdia civil i, una vegada investigades, la Fiscalia de Girona va tancar totes i cadascuna de les acusacions.
  • El senyor Ridaura i els membres del PDB no en van tenir prou i l’any 2013, van presentar una querella contra mi i l’interventor al jutjat núm. 3 de Blanes amb les mateixes acusacions que havien presentat a l’Oficina Antifrau i a la Fiscalia de Girona, però afegint-hi una de nova que consistia, segons ells, en que “vaig perdonar la fiança per urbanitzar el carrer Darrera de l’Església”.

Sobre aquest tema, només dir que la llicència atorgada pel govern que jo presidia imposava l’esmentada fiança al promotor de l’obra. Els denunciants es deuen confondre, amb mala fe, amb la llicència que el govern presidit pel senyor Trias va atorgar al projecte modificat d’aquesta obra on no consta la imposició de la fiança esmentada.

Del reguitzell de denúncies que consten a la querella del jutjat núm. 3 (obres de Santa Bàrbara, IBIs, guals, ús de la targeta de crèdit, deutes amb FCC, fiança de la urbanització del carrer Darrera de l’Església, ….), la jutgessa ha arxivat tots els temes excepte el de la fiança de la urbanització del carrer Darrera de l’Església ja que el volum de documentació que conforma l’expedient lliurat per l’Ajuntament al jutjat és molt gran i necessita que la guàrdia civil li emeti un informe-resum.

Els denunciants han presentat un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria de sobreseïment del jutjat núm. 3 en l’apartat de les factures d’FCC que haurà de resoldre l’Audiència Provincial de Girona.

  • L’any 2014, a part de la denúncia que tractem en aquest comunicat i que l’Ajuntament no en tenia coneixement formal, el senyor Ridaura en nom i representació de la Fundació Privada Blanes Hoquei Club Fundació, també va presentar una nova querella contra la meva persona, contra la meva dona com a funcionaria i contra l’interventor municipal per la diferència de tracte, segons ell, entre el conveni subscrit per l’Ajuntament i la seva fundació privada i el conveni subscrit per l’Ajuntament i l’Associació Banda Cobla Col·legi Santa Maria de Blanes.

Aquesta denúncia la va tramitar el jutjat 2 de Blanes que va requerir abundant documentació i les declaracions del senyor Ridaura com a querellant, el senyor Víctor Catalán regidor ICV-EUiA con a testimoni del querellant i la meva dona, l’interventor general i jo mateix com a querellats davant el jutge.

El jutjat 2 de Blanes va acordar el SOBRESEÏMENT LLIURE, manifestant la TEMERARITAT de la querella i li va imposar TOTES LES COSTES JUDICIALS i assenyalant expressament que havia de quedar sense cap perjudici la reputació dels imputats.

Aquesta interlocutòria de sobreseïment lliure està recorreguda pel senyor Ridaura a l’Audiència Provincial de Girona.

Als fets em remeto per deixar constància, una vegada més, de la temeritat, mala fe i ganes de fer mal d’aquesta persona i dels que l’envolten. Al meu entendre, Blanes té un greu problema amb persones com aquestes que només actuen per revenja personal i per fer mal i amb els polítics que, per por o per simpatia, li “segueixen la rosca” i obliden els seus deures envers la ciutadania i crec que s’equivoquen i que perjudiquen a la gent de bona fe quan pensen que per “guanyar un grapat de vots tot s’hi val”.

Les meves actuacions al llarg dels últims trenta anys a Blanes amb la participació activa en diverses entitats i ara, des de fa 16 anys a l’Ajuntament, han estat sempre presidides per la bona fe i la dedicació plena a cada responsabilitat que he assumit. Les decisions que he hagut de prendre han estat sempre sota la premissa del be comú i l’interès públic i així seguiré actuant estigui on estigui.

Josep Marigó i Costa
Alcalde de Blanes