Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener

Arxiu / JFG

Arxiu / JFG

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener, a partir de les 20 h d’avui dijous, a la sala de plens.

Part resolutiva Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 18 de desembre de 2014.
2. Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

3. Modificar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes en matèria d’activitats.
4. Aprovar el conveni amb el departament de Salut per a la prestació dels serveis mínims en l’àmbit de la salut pública en el territori municipal, pel període 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2018.
5. Expedient núm.000021/2015. Proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).
6. Fixar els 2 dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada de l’any 2015.
7. Aprovació dels membres representants del Consell Municipal de Turisme.
8. Separació de l’Ajuntament de Blanes de l’associació Xarxa de Municipis Indians.
9. Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.
10. Aprovació del Pla Integral de prevenció d’incendis del municipi de Blanes redactat pel departament de Protecció Civil.

II Part de control

11. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Blanes de rebuig a la indemnització amb fons públics del Projecte Castor
12. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes, de suport a la Iniciativa Legislativa Popular que presenten l’Observatori DESC, les plataformes d’afectats per la hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la pobresa energètica a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Blanes.
13. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes per a l’adaptació o creació d’espais públics per a l’ús compartit per persones i animals de companyia.
14. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes per defensar el caràcter públic i gratuït del Registre Civil i del Registre Civil de la nostra localitat.
15. Precs i preguntes.