Arxiu d'etiquetes: neteja viaria

Blanes fa una prova pilot per millorar la neteja viària als barris dels Pins i La Plantera

La prova pilot es fa als barris de La Plantera i Els Pins

La prova pilot es fa als barris de La Plantera i Els Pins

Aquest mes de febrer l’empresa Nora, amb el suport de la policia local i les brigades municipals, ha posat en marxa una prova pilot per millorar la neteja viària en una de les zones d’oci més freqüentades els caps de setmana i durant l’estiu. Es tracta de diversos carrers als barris dels Pins i La Plantera, més concretament a la zona compresa entre el carrer Colom i l’avinguda de Catalunya.

Continua llegint

Lloret licita la recollida d’escombraries dels propers deu anys

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat a concurs la recollida d’escombraries i neteja viària. El contracte tindrà una durada de deu anys a raó de 8 milions d’euros cada exercici, i inclou neteja viària, transport dels residus fins a l’abocador i el seu tractament, neteja de les platges, gestió de les deixalleries i tractament de terres i runes.

El regidor de Medi Ambient, Ignasi Riera, explica que «un dels objectius de la nova plica és el de valoritzar el 55% de la fracció orgànica. També es vol valoritzar el 75% del vidre i el paper, i un 25% dels envasos lleugers». Riera afegeix que «un dels aspectes que s’haurà de tenir en compte és l’estacionalitat turística.

Continua llegint

El ple del Consell Comarcal aprova el conveni que regula la neteja viària i les platges de Blanes

En data 28 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va adjudicar a l’empresa CESPA SA un contracte de gestió indirecte de serveis públics sota la modalitat d’empresa d’economia mixta. En data 29 d’octubre de 2010, en execució d’aquest contracte, es va constituir la societat Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA, que tenia per objecte social el següent: Aquesta societat té per objecte la gestió i l’administració del servei comarcal de gestió de residus municipals, a la comarca de la Selva i comprèn les activitats següents: recollida de residus, tractament de residus i neteja viària.

Continua llegint