Arxiu d'etiquetes: Serveis Mediambiental de la Selva

El ple del Consell Comarcal aprova el conveni que regula la neteja viària i les platges de Blanes

En data 28 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va adjudicar a l’empresa CESPA SA un contracte de gestió indirecte de serveis públics sota la modalitat d’empresa d’economia mixta. En data 29 d’octubre de 2010, en execució d’aquest contracte, es va constituir la societat Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA, que tenia per objecte social el següent: Aquesta societat té per objecte la gestió i l’administració del servei comarcal de gestió de residus municipals, a la comarca de la Selva i comprèn les activitats següents: recollida de residus, tractament de residus i neteja viària.

Continua llegint