Lloret licita la recollida d’escombraries dels propers deu anys

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat a concurs la recollida d’escombraries i neteja viària. El contracte tindrà una durada de deu anys a raó de 8 milions d’euros cada exercici, i inclou neteja viària, transport dels residus fins a l’abocador i el seu tractament, neteja de les platges, gestió de les deixalleries i tractament de terres i runes.

El regidor de Medi Ambient, Ignasi Riera, explica que «un dels objectius de la nova plica és el de valoritzar el 55% de la fracció orgànica. També es vol valoritzar el 75% del vidre i el paper, i un 25% dels envasos lleugers». Riera afegeix que «un dels aspectes que s’haurà de tenir en compte és l’estacionalitat turística.

Els mesos de juliol i agost, el servei s’haurà de potenciar al màxim» i conclou que «es prioritzaran els aspectes tècnics per davant del cost econòmic amb l’objectiu d’aconseguir una bona imatge, clau en tot municipi turístic».

Cal recordar que la concessió de la neteja es va adjudicar el 1995. L’any 2000 es va ampliar per un període de deu anys. Per tant, l’actual concessió acaba l’abril del 2011, tot i que es pot prorrogar un any. Edició i foto: José Fernández