La N-II entre Malgrat i Caldes és el tram amb més accidents per quilòmetre a la província de Girona

acdte-pineda

Foto: Arxiu Blanesaldia

El RACC ha analitzat l’evolució del risc d’accidentalitat a les carreteres gironines els últims set anys. Les dades utilitzades provenen de l’estudi EuroRAP, en el qual el RACC participa des de fa deu anys. EuroRAP és un consorci europeu que relaciona l’accidentalitat que es dóna en un tram concret de carretera amb la seva intensitat mitjana de trànsit diari (IMD). L’objectiu és detectar els trams amb major risc d’accidentalitat (morts i ferits greus) i fer-ne un seguiment.

Algunes de les principals conclusions han estat:

1.- La N-II entre Malgrat i Caldes de Malavella és el tram amb més accidents per quilòmetre a la província de Girona. Aquesta via concentra tres dels cinc trams amb més densitat de sinistres greus en el trienni 2009-2011.

2.- La reducció del risc d’accident a Girona els últims sis triennis, d’un 42%, ha estat sis punts superior Catalunya, però el risc a les carreteres de la província és encara un 37% més elevat que el del conjunt del territori català

3.- Un 12% de la xarxa gironina (141 quilòmetres) encara presenta un risc d’accidentalitat alt o molt alt.

4.- De tota la xarxa analitzada, el tram de la N-II entre l’enllaç amb la C-32 a Malgrat i l’inici de l’autovia és el que concentra més accidents greus per quilòmetre. No obstant això, s’hi han produït menys sinistres per quilòmetre que en els trams amb més accidentalitat del trienni 2004-2006.

Accidentalitat de motocicletes i vehicles pesant

El nombre de trams que registren anualment 3 o més accidents greus o mortals de moto s’ha reduït substancialment entre 2004-2006 i 2009-2011: ha passat de 8 a 2. La collada de Toses (N-260/N-152) continua sent la via més perillosa per als motoristes, tot i que hi transcorre una baixa densitat de trànsit. L’altre tram més perillós és el Malgrat-Lloret de la GI-682, amb major circulació.