Prenen possessió quatre nous membres del Consell Comarcal de la Selva

Imatge del ple del Consell Comarcal de la Selva

Imatge del ple del Consell Comarcal de la Selva

En la sessió ordinaria de l’ens selvatà, celebrada el passat dimarts, van prendre possessió José Antonio Rodríguez (ICV-EUiA), en substitució de Josep Romaguera; Enric Nualart (PSC) en substitució de José Martínez; Isabel Lozano (ERC), en substitució de Moisès Garcia; i Jordi Jaldón (PP), en substitució de Jaume Fontanet. En el transcurs de la sessió també es va acceptar la dimissió de la consellera socialista Soledad Mulero.

El ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar una moció de rebuig de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). La moció manifesta: “La llei representa una involució del règim local amb conseqüències socials, pèrdua de llocs de treball i està encaminada a la privatització dels serveis públics.” Amb aquesta moció, el Consell de la Selva dóna suport als ajuntaments que han interposat recurs del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei i se solidaritza amb les accions que puguin portar a terme els ajuntaments en defensa de l’autonomia municipal.

En la sessió plenària tots els grups que formen el ple del Consell hi varen votar a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, FIC), a excepció del representant del Partit Popular, Jordi Jaldón, que hi va votar en contra. A més d’aquesta moció, el ple del Consell també va aprovar la moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.

En l’ordre del dia del ple també es varen aprovar entre altres el reglament del servei de menjador escolar, l’aprovació de les bases i concessió d’ajudes individuals de menjador escolar, l’aprovació de les bases i concessió d’ajudes al transportescolar individual i també al transport escolar col·lectiu.

En un altre ordre, també es va aprovar el reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell i l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal T-07, reguladora de la taxa per a la protecció mediambiental. També es va aprovar l’ampliació del conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal pel que fa a l’activitat de tramitació dels expedients d’alteracions de domini mitjançant delegació de competències model extern.

Es renuncia a construir un Centre d’Innovació de la Biomassa

D’altra banda, el ple també va ratificar la resolució de Presidència de desistiment de la subvenció atorgada al Consell Comarcal pel FEDER i una altra de la Diputació de Girona per a la construcció d’un Centre d’Innovació de la Biomassa (CIAB). En concret, el president va explicar que l’ens comarcal ha desistit d’una subvenció del FEDER de 400.000 euros, i una altra de la Diputació de 200.000 per a aquest projecte. Amb tot, es demana a la Generalitat de Catalunya poder canviar la destinació de les dues que s’havien de demanar per al centre a través del PUOSC, que ascendeixen a 830.000 euros. Si la Generalitat dóna el vistiplau a aquest canvi de destí es podrà finançar un altre projecte que es podria materialitzar en els propers mesos; això sí, sempre amb el màxim consens del ple del Consell.