El cercador web de l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar disposa ja d’11.000 imatges

Lloret de Mar

Lloret de Mar

El cercador web del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar està format actualment per un total d’11.000 imatges del municipi, 5.000 de les quals s’hi ha incorporat en la darrera setmana. L’increment i actualització del fons d’imatges es deu al procés de millora i renovació constant de la pàgina web del SAMLM – Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar.

Les imatges pertanyen a diversos fons i col·leccions custodiades a l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar; i per a la identificació i descripció s’ha comptat amb la col·laboració del Grup d’Amics de l’Arxiu (que es troben un cop a la setmana per visualitzar les imatges i reconèixer els indrets o les persones que apareixen a les diferents fotografies).

Carrer Santa Cristina

Carrer Santa Cristina

Així, i a través d’un cercador ideat pel departament que gestiona la pàgina web de l’Ajuntament, s’ofereix la possibilitat de localitzar personatges, llocs, edificis, poblacions… El programari permet a l’usuari la visualització i la descàrrega de les fotografies que l’interessin. En aquest buscador es poden plantejar cerques simples (amb un sol paràmetre) i cerques avançades (amb diversos paràmetres: per fons, per autors, per dates… que permeten acotar els resultats obtinguts).

A banda d’aquesta ampliació i renovació en el cercador d’imatges, també s’ha reforçat la informació i descripció dels fons i subfons que hi ha en el web. Així, s’ha actualitzat el contingut informatiu de les fitxes descriptives (elaborades a partir de la Normativa de Descripció Arxivística de Catalunya), i s’ha fusionat la informació continguda de cada fons en un sol document per tal de simplificar-ne l’accés, la lectura i la comprensió.

Memòries d’ahir

Un projecte pioner de l’Arxiu de Lloret de Mar Una altra de les millores realitzades és la incorporació d’un projecte pioner, Memòries d’ahir, que pretén la recuperació i difusió de la memòria històrica a través de diferents documents audiovisuals, que són comentats per algunes de les persones que van viure els fets, els actes o els costums de forma directa.

Finalment, també s’han introduït la secció de llegendes i tradicions, que recull els principals fets històrics de la població (il·lustrats amb la documentació corresponent) i els diferencia dels fets mitològics i explicacions llegendàries; i la secció sobre toponímia i onomàstica, on s’incorporen plànols i estudis que permeten observar quina ha estat l’evolució dels noms vinculats al nostre municipi.

Segons la regidora del servei d’arxiu municipal, Ester Olivé, totes aquestes accions estan incidint en el nombre de consultes que es realitzen a la pàgina web del SAMLM que en poc temps han superat les 58.000 visites, i que assoleix una mitjana de més de 2.000 visites mensuals.