L’Ajuntament d’Hostalric aprova inicialment la revisió del POUM

Imatge aeria d'Hostalric / Foto: JFG - Blanesaldia.com

Imatge aeria d’Hostalric / Foto: JFG – Blanesaldia.com

L’aprovació es va fer el passat dilluns durant la celebració d’un ple extraordinari, amb el vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC) i el vot en contra d’ERC i IC-Verds. El Pla General d’Ordenació Urbana d’Hostalric vigent es va aprovar l’any 1986. En aquests 27 anys s’han fet 14 modificacions puntuals i s’han aprovat 2 documents de planejament derivat.

El procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  ha inclòs també accions de participació ciutadana, abans de portar-lo al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial. El POUM és el document clau que ordena i regula el futur de manera sostenible i equilibrada, definint el model de vila que es vol assolir en els propers 15 anys.

El creixement que s’ha donat a Hostalric els darrers anys ha suposat un important rejoveniment de l’estructura de la població. Aquest procés però no s’ha distribuït per tots els barris sinó que s’ha concentrat a la Conna i a l’Estació, quedant-ne el nucli antic al marge. Com a conseqüència de l’estancament del nucli antic respecte al desenvolupament immobiliari durant els anys de major ritme constructiu, no s’ha renovat ni millorat el parc d’habitatge d’aquesta zona.

Aixó, ha impedit el rejoveniment demogràfic, incrementant el risc que s’iniciï un procés de regressió urbana i social difícil de revertir. En aquest sentit, l’alcalde d’Hostalric, Josep Frias, ha apuntat que «des de l’Ajuntament i en el marc de la llei de Barris es fan accions per revaloritzar la zona i adequar-la a les seves necessitats, però en el cas dels habitatges del nucli antic, aquests es rehabilitaran si els seus propietaris volen fer-ho».

En relació a l’increment de població experimentat els darrers anys i la relació amb els llocs de treball existents al municipi, l’oferta de sòl industrial del qual ja s’ha exhaurit, caldrà preveure ampliar aquesta oferta per afavorir la creació de llocs de treball.

En els darrers anys Hostalric ha experimentat un creixement total de 1.151 habitants, el que suposa un creixement total del 40%. Aquest creixement, s’ha concentrat entre els anys 2003 i 2009 i ha tingut conseqüències importants en l’estructura poblacional. La revisió del POUM d’Hostalric aplica mesures de creixement sostenib