Moció d’EUiA-ICV de Blanes per ajudar a les persones que pateixen desnonaments

  • Text de la moció que presentarà el grup municipal d’EUiA-ICV a l’Ajuntament de Blanes durant el ple de desembre

Donat que:
En el darrer Ple de gener de l’Ajuntament de Blanes va quedar palès el suport unànime de tots els grups municipals en pro de solucionar i treballar per la defensa del dret a l’habitatge de tots els ciutadans i ciutadanes de Blanes.

 

És urgent i necessari continuar concretant les mesures i propostes que aturin el patiment de moltes famílies de la nostra ciutat, afectades per desnonaments i hipoteques de per vida.

L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari té per tant unes conseqüències catastròfiques de per vida per a una part important de persones de les nostres ciutats. En canvi, les entitats financeres veuen preservats tots els seus interessos de negoci.

Com en tants altres temes, els Ajuntaments, l’administració més propera, rebem en primer lloc les dramàtiques conseqüències d’aquests fets, en forma de desnonaments i de gent necessitada d’habitatge, que sovint ens demanen una solució. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes; en segon lloc perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajuda de les persones i famílies empobrides.

En aquest context, diversos municipis del nostre entorn immediat estan impulsant mesures per lluitar contra els desnonaments que tenen lloc als respectius municipis. Per aquest motiu, demanen que el Ple de l’Ajuntament de Blanes faci seus aquest objectiu i que impulsi d’igual manera aquestes mesures.

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

1. Declarar la Vila de Blanes ciutat lliure de desnonaments, com a compromís per la lluita contra aquesta xacra social que deixa gent fora de les seves cases i endeutades de per vida condemnant-les a l’exclusió social.

2. L’Ajuntament de Blanes es compromet a no ordenar la participació de la Policia Local en l’execució de desnonaments que tinguin lloc dins del terme municipal de Blanes.

3. Posar els serveis jurídics de l’Ajuntament de Blanes a disposició de les persones afectades per problemes hipotecaris per fer assessorament dels casos tipus.

4. Formar i establir protocols de treball a l’àrea de Serveis Socials per agilitzar els tràmits i donar la màxima ajuda possible per a la mediació i orientació a les famílies afectades.

5. Establir com un dels criteris per escollir entitats amb qui contraure crèdits per part de l’Ajuntament aquelles que no hagin desnonat cap família del seu habitatge habitual a Blanes.

6. Traslladar aquestes propostes i acords al Consell Comarcal de la Selva i a la Taula pel Dret a l’Habitatge de Blanes i als seus membres.