ERC demana a l’alcalde de Blanes que l’Ajuntament dongui suport real a les persones tancades a l’esbarjo

Arxiu

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Blanes ha tingut coneixença de diferents episodis relacionats amb la situació a la que es troben els veïns que conformen o hi participen ara o en el passat del tancament que té lloc a l’espai de l’esbarjo de la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Així com inicialment i havent mantingut contacte amb els propis veïns i amb diferents funcionaris municipals dels que hem rebut informació i mostres del seu compromís vers la ciutadania, fet que entenem cal destacar,  valoràvem que la feina encetada per a donar ajut i regularitzar l’estada dels nostres veïns n’era la via correcta per assolir de la manera més diligent possible el seu empadronament efectiu en el nostre municipi.

A les darreres hores ha arribat al nostre abast una informació que entenem que per la seva importància hauria d’haver estat compartida pel nostre alcalde amb la resta de grups municipals a més que hauria d’haver tingut una immediata reacció per part del consistori que, dins de l’opacitat actual, desconeixem quina ha estat ni si aquesta ha existit o arribarà a existir.

Concretament li volem demanar al respecte de un mínim de dos casos detectats de Sarna en les persones que formen part de la tancada. Dos casos que no sembla siguin aïllats, ben al contrari, i que no poden descartar l’existència d’altres malalts encara en fase d’incubació demanen de les administracions certes mesures que tot i que li han estat indicades sembla que l’ajuntament no ha fet res.

Se li va demanar pel departament corresponent de la Generalitat de Catalunya el que es procedís a una neteja eficient i urgent de l’espai de la tancada, se li va demanar la retirada dels matalassos que actualment trobem en aquell espai i la seva substitució per d’altres en les oportunes condicions higièniques i pel que sabem no se n’ha fet res.

Fins i tot per part de la Generalitat de Catalunya se li ha fet saber la disposició de la partida pressupostaria suficient per a, si cal, poder generar els acords o qualsevol conveni jurídic per poder comptar amb la col•laboració d’una entitat que se’n fes càrrec de l’acompanyament, suport, i qualsevol gestió relacionada amb els membres de la tancada i no ens costa que res d’això s’hi estigui fent.

Entenem que tant la situació a la que es troben aquests veïns, com a qualsevol altre que no sigui part de la tancada mereix  ser subjecte de l’atenció del nostre municipi, que mereixen ser-ho amb dignitat i eficàcia, que l’ajuntament no pot ni deu girar l’esquena a la ciutadania, que no li pot amagar informació als grups municipals que la representen. Que en resulta urgent que tots els grups municipals i la resta de la ciutadania rebin informació al respecte d’una situació que ens afecta a tots com és la salut pública.

I el que encara és mes urgent, que es dugin a terme totes les indicacions rebudes per part de la Generalitat de Catalunya, procedint de manera urgent a la neteja eficient de l’espai de la tancada, així com la substitució de tot allò que així hagi estat indicat per preservar la salut col•lectiva.

Li demanem a l’alcalde una urgent resposta i encara més urgent actuació.

Grup Municipal d’ERC Blanes