Costes de l’Estat es mostra receptiu a les propostes de Blanes per millorar la platja de S’Abanell

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, acompanyat de Salvador Tordera, portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament, es van entrevistar a Madrid el passat dimecres dia 25 amb Àngel Muñoz, sotsdirector general per a la Protecció de la Costa del Govern de l’Estat, per tractar diversos temes pendents en referència a la platja i la zona de S’Abanell. Els temes tractats a la reunió han fet referència a la manca de sorra de la platja de S’Abanell i a la seva necessitat per a la propera temporada turística; als treballs que s’estant portant a terme entre totes les administracions per donar resposta a les necessitats de la zona del Delta de la Tordera i, per últim, a l’anunciada modificació de la Llei de Costes així com a les demandes que es fan des de Blanes quant a l’atermenament proposat de la zona marítimo-terrestre i a la tipologia dels blocs de serveis.

El sotsdirector general ha mostrat plena sintonia amb les propostes dels representants municipals. Més concretament, en referència als temes plantejats, ha informat que estudiarà la possibilitat -dins de l’extrema contenció econòmica- de fer possible l’aportació de sorra a S’Abanell, deixant clar que s’ha de buscar la manera més econòmica i sostenible.

El treball que s’està duent a terme entre les administracions (Generalitat, Estat i Ajuntament) per donar sortida a les diverses necessitats de la zona de S’Abanell, li ha semblat del tot correcte i s’ha compromès a facilitar al màxim els treballs que corresponguin a la seva responsabilitat.

Per últim, davant l’exposició dels representants municipals en referència al greuge que suposa la proposta d’atermenament per Blanes i per a les activitats econòmiques de la zona; així com la necessitat que la nova llei permeti mantenir els blocs de serveis en les mateixes condicions que les actuals, el sotsdirector general els ha informat que la nova llei pretén donar resposta a la necessitat de preservació de la costa i, alhora, a les activitats econòmiques com a generadores d’ocupació i de riquesa.

En aquest sentit, s’ha acordat que l’Ajuntament farà una proposta de remodelació de la zona urbana del passeig de S’Abanell que incorpori els actuals blocs de serveis i que millori urbanísticament la zona, en consonància amb el projecte d’aquesta zona en tràmit i com una primera fase del mateix.

Salvador Tordera, Portaveu del PP que ha facilitat que s’hagi fet aquesta trobada a Madrid, ha remarcat la “Plena sintonia del Govern de l’Estat per donar resposta a les necessitats de Blanes i a la excel·lent resposta quant a la rapidesa en rebre’ns i al contingut de la reunió”.

En el mateix sentit, Josep Marigó, Alcalde de Blanes, ha posat de relleu que “He sortit molt esperançat de la reunió, ja que les paraules del sotsdirector general ens donen una bona perspectiva per poder resoldre els problemes del nostre litoral i de S’Abanell”.

Tanmateix, hi ha el compromís de donar compte del contingut d’aquesta reunió a la Junta de Portaveus i als sectors econòmics interessats.