El ple de Blanes debatrà aquest dijous la nova Ordenança de Terrasses

Un dels temes més destacats que es debatrà al ple ordinari del mes d’agost que se celebrarà dijous vinent, 31 d’agost, serà l’aprovació inicial de la nova Ordenança de les Terrasses, que regularà l’establiment d’aquests espais en la via pública arreu del territori blanenc.

El seu objectiu és compatibilitzar els diversos usos que es fan de la via pública, tant els públics com els privats per garantir una ciutat accessible i inclusiva per a tothom, sense deixar de banda les necessitats d’aquest sector econòmic.

La redacció de la nova normativa ha suposat 10 mesos d’intensa feina on s’ha comptat amb la màxima participació. No tan sols dels partits de l’equip de govern i de la resta de grups polítics amb representació municipal. Els sectors afectats, entitats i tota la ciutadania ha fet aportacions que s’han plasmat en diversos esborranys que han anat incorporant la major part de les 35 al·legacions que es van presentar.

Dos anys de treball accelerat els darrers mesos

Aquesta tasca es va iniciar l’octubre de l’any passat, després que la primera embranzida va començar el setembre del 2015. Va ser llavors quan es va enviar als regidors i regidores una primera proposta que va cristal·litzar en l’esborrany que finalment es començaria a debatre en les primers trobades a finals del 2016.

Lògicament, un dels focus de treball més intens ha estat la tasca desenvolupada colze a colze amb diversos representants dels bars i restaurants d’arreu del municipi, que coneixen les necessitats i deures a cobrir. En aquest sentit, el regidor delegat de la ponència d’Activitats a l’Ajuntament, Salvador Tordera, ha destacat: “Podem parlar de gairebé una dotzena de reunions de treball amb representants del sector, amb qui hem treballat colze a colze. D’aquesta manera, hem anat introduint modificacions que han millorat l’ordenança i, sobretot, l’han fet més útil”.

D’altra banda, Salvador Tordera també ha remarcat: “El què pretenem és no tan sols actualitzar la normativa vigent, sinó aprofitar per harmonitzar d’una manera encara més efectiva els usos públics i privats de la via pública”. En relació a aquesta darrera qüestió, el delegat de la ponència d’Activitats considera que era una assignatura pendent prou important tenint en compte el destacat pes específic que té el sector comercial i turístic a Blanes.

Període transitori per implementar la nova normativa

Un cop s’hagi aprovat la nova normativa de manera definitiva, ja s’ha contemplat un període transitori de quatre anys amb l’objectiu que els establiments comptin amb prou temps per poder adaptar-s’hi. Es tracta de facilitar-los que, en el cas que hagin de fer inversions per complir-la, comptin amb prou temps.

D’altra banda, durant aquest mateix període transitori l’Ajuntament de Blanes s’ha compromès a fer-se càrrec de la rehabilitació de les pèrgoles municipals situades al llarg del Passeig de Mar en diversos trams. La taxa prevista de manteniment no s’aplicarà fins que no s’hagin realitzat aquestes tasques.

Autoritzacions temporals d’establiments i singularitats

Durant aquests darrers mesos d’intensa feina, també s’ha posat en marxa una altra millora relacionada amb l’autorització temporal de l’ús de la via pública. Si l’ordenança s’encarrega de regular com han de funcionar les terrasses, des d’ara els establiments que compten amb la preceptiva autorització per poder exercir l’activitat tenen un distintiu de color blau similar al què tenen enganxats als seus vehicles els ciutadans que paguen l’import de circulació a Blanes.

La identificació, que correspon a un període anual, s’editarà amb un color diferent en cada anualitat per així facilitar la tasca de les inspeccions. L’ordenança de terrasses actualment vigent data de l’any 1998, i ara el següent pas després que s’hagi aprovat l’ocupació de via pública, és continuar en la mateixa línia, regulant l’ocupació dels espais privats.

Per últim, val a dir que l’ordenança de terrasses compta amb diverses singularitats  que es contemplen a banda de la normativa general. Són casos específics, que ja s’ha establert amb els sectors afectats que es tractaran de manera molt més especifica. Són les terrasses instal·lades al Carrer Hospital, a la Plaça Verge Maria i al Passeig de Dintre.