anuncio_erc

Ports de la Generalitat promou una neteja del fons marí al port de Blanes

Ports de la Generalitat

L’empresa Ports de la Generalitat ha organitzat una neteja subaquàtica a la zona pesquera i a la zona de la nàutica popular del port de Blanes (Selva). L’actuació, que es fa cada dia de 9 a 13 hores per no interferir en l’activitat pesquera, es va iniciar el dimarts 28 de març i finalitzarà el divendres 31 de març.

De moment, entre dimarts i dimecres ja s’han recuperat 5.000 quilos de deixalles entre pneumàtics, taulons de fusta, restes d’embarcacions, envasos de plàstic, cordes, bateries de vaixells, motocicletes, tanques, contenidors d’escombraries i carretons de compra, entre d’altres. Els residus es classifiquen i es col·loquen en contenidors i es porten als centres autoritzats per la seva valorització i gestió.

Aquesta actuació s’emmarca en la política ambiental de Ports, que disposa de les certificacions ISO 14001 i EMAS a totes les oficines i les instal·lacions portuàries que gestiona al llarg del litoral català. En aquest context, el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha dit: «Ens hem de conscienciar tots, administracions, usuaris i ciutadans per protegir el medi ambient i treballar junts per tenir uns ports més sostenibles».

8.000 quilos de deixalles al port de Palamós

Aquesta setmana Ports també ha organitzat la neteja subaquàtica de la dàrsena pesquera exterior al port de Palamós (Baix Empordà). La zona on s’ha actuat quedava pendent de la neteja realitzada l’any passat. Aquesta actuació s’ha fet des del dilluns 27 de març fins el dijous 30 de març, diàriament, de 8 a 15 hores. En tres dies, al port palamosí s’han recuperat 8.000 quilos de deixalles entre pneumàtics, ferralla, envasos de plàstic, cordes, ampolles de vidre i bateries, entre d’altres, que s’estan portant a l’abocador autoritzat per a la seva gestió posterior.

Les dues neteges dels fons marins, que han tingut un cost total de 9.000 euros, han estat executades per empreses de professionals subaquàtics autoritzades per la Capitania Marítima de Palamós i transportistes de residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Aquestes actuacions són fruit del compromís adquirit per l’Administració portuària d’organitzar neteges dels fons marins periòdicament en els ports. Recentment, s’han realitzat als ports de Palamós, Roses i, ara, al de Blanes. En aquest sentit, Gómez, ha afegit: ”Continuarem impulsant aquestes neteges per vetllar pel llegat portuari que deixarem a les futures generacions”.