La CUP de Blanes denúncia l’abús continu d’alguns càmpings de l’espai natural del Delta de la Tordera

camping_delta_torderaAl llarg dels últims 15 anys, diversos càmpings de la zona del delta de la Tordera – concretament els càmpings BellaterraEl Pinar i Blanc d’Eivissa– situats a la ribera de Blanes, han anat ocupant de forma il·legal i impune terrenys qualificats urbanísticament com a agrícoles.

En la majoria d’aquests casos, a més a més, aquestes parcel·les ocupades queden dins la zona de protecció contra inundacions (Q100) que fins a dia d’avui ha delimitat l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.): una franja de territori paral·lela al curs del riu en la que queda totalment prohibida la utilització del sòl com a estructura de càmping per l’elevat risc que suposa per la seguretat dels seus usuaris.

Davant d’aquesta estrambòtica situació, els diversos equips de govern que s’han succeït la darrera dècada al consistori blanenc -on cal recordar que hi han passat formacions de tots els colors: CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC, PP, PDB- així com l’A.C.A. -en mans de la Generalitat de Catalunya-, no han dut a terme cap mena d’acció correctiva per solucionar la situació.

Bé sigui per acció o omissió, l’activitat il·legal d’aquests càmpings ha perdurat il·legítimament aquests darrers anys fins a dia d’avui, en que l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M.) torna a estar al damunt de la taula arrel d’una denúncia, precisament, de l’Associació de Càmpings de Blanes, que va presentar un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Blanes i el Departament de Territori de la Generalitat on s’impugnava l’estudi d’inundabilitat del P.O.U.M. aprovat l’any 2010 i que els obligava a establir mesures per tal de protegir-se de les crescudes de cabal del riu. Només així, segons indicava el P.O.U.M., s’hi permetrien els usos d’acampada.

delta10

Paral·lelament, l’Associació de Càmpings de Blanes va demanar també anular tota referència relativa a la delimitació del domini públic de la zona marítimo-terrestre (Z.M.T.) considerada com a provable i que regula la Llei de Costes, d’àmbit estatal, en un període en que aquesta s’estava revisant per part del llavors govern espanyol en mans del PSOE: la nova delimitació resseguia l’eix del vial de l’últim tram de l’Avinguda Madrid i hagués fet recular l’activitat dels càmpings situats des d’aquesta fita fins el mar, fent que tot aquesta franja de territori passés a ser considerada com a espai natural protegit d’ús públic.

El passat 18 de maig de 2015, doncs, el Tribunal de Justícia de Catalunya va tombar en bloc el P.O.U.M., moment en què, curiosament, s’obre un nou escenari: actualment existeix la possibilitat que l’Ajuntament de Blanes, que es troba en plena redacció del nou P.O.U.M. arrel de la denúncia, requalifiqui tots els terrenys ocupats il·legalment abans de l‘any 2005 pels càmpings, transformant-los en sòl que admet usos d’acampada i, per tant, legalitzant-ne així la seva situació.

Aquesta paradoxa es dóna justament amb l’actual consentiment per part de l’A.C.A i la Generalitat -que, casualment, en només cinc anys de diferència ha flexibilitzat el criteri de disposició de la zona inundable del riu La Tordera reduint-lo fins a 150 metres d’amplada- i gràcies també a l’aprovació d’una nova Llei de costes l’any 2013 (Llei 2/2013) per part del PP encara més permissiva amb l’ocupació i urbanització de terreny natural, reduint dràsticament la zona de servitud de protecció i amnistiant construccions i explotacions del sòl en domini públic tot allargant les concessions fins a 75 anys més.

delta_tordera_16

Davant d’aquesta situació, la CUP de Blanes “denunciem l’abús continu i despietat contra l’espai natural del Delta de la Tordera i el litoral costaner blanenc, model que respon clarament a la conversió del sòl en un producte de consum més, en busca de les màximes plusvàlues econòmiques assolibles”. Tot això, a costa de la destrucció i l’augment de la pressió urbanística sobre un espai natural malmès i maltractat sistemàticament amb la necessària connivència política a tots els nivells administratius possibles.

L’espai que conforma el Delta, majoritàriament ocupat per càmpings i estructures viàries, es troba inclòs en múltiples catàlegs de protecció de paisatge: Catàleg d’Espais d’Interès Natural i paisatgístic de la Costa Brava, el Sistema Territorial de la Selva, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Historicoartístic i la Xarxa Natura 2000, entre altres, essent la zona humida de la Tordera un espai d’un altíssim valor científic, natural i ecològic i que, malgrat la seva dramàtica situació actual, és un dels principals punts de nidació de multitud d’aus migratòries de Catalunya.

És per aquest motiu que la CUP de Blanes votarem en contra de la legalització i amnistia proposada per l’actual equip de govern. Perquè entenem que hem de posar punt i final a la concepció mercantilista del territori, perquè hem d’apostar per una economia sostenible i hem de deixar de banda una economia basada en l’explotació dels recursos naturals amb una gran petjada ambiental sobre el territori que només beneficia uns pocs i perjudica a uns molts amb precarietat i temporalitat laboral. La legalització suposarà la perpetuació d’un model laboral, ambiental i turístic obsolet i insostenible, hipotecant la possibilitat de repensar un espai com el delta de la Tordera.

Text: CUP de Blanes