Blanes rep aquest any 313.273 euros del Fons de Cooperació Local de Catalunya

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

El Departament de Governació i Relacions Institucionals destina als ajuntaments catalans 86.303.063,50 euros de la participació en els ingressos de la Generalitat del Fons de Cooperació Local de Catalunya de l’any 2015. Per aquest concepte l’Ajuntament de Blanes rep 313.273,16 euros i Lloret de Mar 372.223,43 euros.

La Resolució GRI/2288/2015, publicada en l’edició d’avui del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en detalla la distribució.

Cal recordar que el Fons de Cooperació Local de Catalunya és un recurs que té com a objectiu finançar l’activitat dels ens locals i que pot ser destinat lliurement per fer front a despeses i inversions derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les competències pròpies.

La dotació econòmica global del Fons de Cooperació Local per al 2015 és de 124.096.933,24 euros. Aquest import inclou els ajuts als ajuntaments que avui publica el DOGC i també els destinats als consells comarcals, que ja van ser distribuïts, segons la resolució GRI/1926/2015, de 7 d’agost.