L’Ajuntament de Blanes redueix l’IBI de 2016 un 2% i endureix les ordenances de civisme i tinença de gossos

Blanes

Blanes

El ple municipal extraordinari celebrat ahir a l’Ajuntament de Blanes va aprovar les ordenances fiscals de 2016. També, es van aprovar diverses modificacions a l’articulat de les ordenances de civisme, tinença de gossos, i trànsit de vehicles.

Les noves ordenances són fruit de diverses reunions de treball amb tots els grups politics municipals. A banda de l’equip de govern -PSC i CDC-, en les negociacions han participat  ICV-EUiA, ERC, Ciutadans, Batega per Blanes, CUP i PP. Després d’una trobada preparatòria que es va fer el 8 d’octubre i de la Comissió Informativa General d’Urbanisme i Hisenda celebrada el 15 d’octubre, es va presentar la proposta d’aprovació provisional al ple.

L’IBI baixarà un 2% i la resta d’impostos congelats

Fruit d’aquestes trobades, i a petició dels grups polítics Ciutadans i Partit Popular, les noves ordenances que inicialment preveien congelar les quotes de l’IBI i els valors cadastrals, finalment baixaran un 2% en relació  a aquest any.

Aquest descens significarà que l’Ajuntament de Blanes deixarà de percebre l’any vinent en concepte d’IBI uns 260.000 euros, equivalents al 2% de 13 milions d’euros, que és la suma estimada d’ingressos d’aquest impost al 2015.

Però l’equip de govern haurà de trobar ingressos addicionals per compensar els 260.000  euros que es deixaran de percebre per la baixada de l’IBI.

Els ingressos esperats de cara al 2016 pel conjunt de tributs és de 29,97 milions d’euros, que cobreix gairebé el 70% de les despeses de funcionament de l’Ajuntament de Blanes, estimades en 42,82 milions per als pressupostos de l’any vinent.

Part de l’oposició, emprenyada

En el torn d’explicació del vot, els portaveus d’ICV-EUiA, ERC i Batega per Blanes, Víctor Catalan, Àngel Canosa  i Jordi Urgell respectivament, es van mostrar molt molests per haver-se assabentat solament unes hores abans de celebrar-se el ple que s’anava a rebaixar l’IBI un 2%, quan en les negociacions s’havia insistit que era impossible fer-ho.

Un es va assabentar per trucada telefònica, un altre per correu electrònic i un altre per la trucada d’una periodista. Canosa va ser el més contundent en les seves expressions, doncs va dir sentir-se «ofès» per la forma de gestionar l’equip de govern la negociació, a més de «enganyat» i d’haver sentit que es burlaven del seu grup.

Catalan va comentar alguns dels perjudicis que comporta la congelació d’impostos i taxes. Per exemple, no li va semblar bé que es congelin els impostos als bancs que tenen caixers automàtics en la façana de l’oficina i que no s’incrementi l’IBI als supermercats que, segons va dir, «estan enfonsant el comerç local», la qual cosa va il·lustrar amb el comentari que aviat tancaran dues peixateries de Blanes.

Nicolas Laguna (PSC) va dir que era indispensable aprovar les ordenances perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2016, si bé va lamentar la falta de comunicació amb bona part de l’oposició, doncs sembla ser que l’equip de govern es va assegurar a través de C’s i PP els 11 vots que li donaven la majoria absoluta i es va oblidar de la resta de grups.

Aquest punt és va aprovar per 15 vots a favor (PSC, CiU, C’s, PP, CUP i ERC), el vot en contra d’ICV-EUiA i l’abstenció de Batega per Blanes.

Modificacions de les ordenances

També, es van aprovar per 17 vots a favor i tres abstencions diverses modificacions relacionades principalment amb tres ordenances: 1. civisme i convivència ciutadana; 2. tinença de gossos i 3. circulació i trànsit de vehicles. Aquest segon paquet de modificacions s’ha hagut d’incorporar per poder tipificar noves conductes infractores que no estaven recollides fins ara.

L’objectiu és poder donar una major seguretat en la tramitació dels expedients sancionadors i poder actuar amb la necessària contundència en casos d’una especial incidència social, com per exemple els actes vandàlics a vehicles estacionats a la via pública o bé gossos abandonats en balcons i terrasses. Per últim, en alguns casos també s’han adaptat a canvis normatius que exigien una nova regulació d’algun aspecte que fins ara no incloïa l’ordenança.

Ordenança Fiscal Taxa de Guals: S’ha millorat la redacció del fet imposable per donar major seguretat en la seva aplicació.

Ordenança Fiscal Taxa d’Escombraries: Incorpora a l’apartat de Altres Activitats l’escalat per m2 per local. A més, s’equipara el supòsit de bar amb servei de menjar al de bar-restaurant perquè és equivalent al volum d’escombraries que es generen.

Plusvàlua: En el supòsit de dació en pagament o similars d’habitatges a favor d’entitats financeres, s’incorporen millores tècniques per alliberar del pagament del tribut al propietari que perd l’habitatge.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Es modifica d’acord amb jurisprudència recent el criteri per a considerar un vehicle mixt, en funció del nombre de seients autoritzats a la fitxa tècnica, com a turisme, autobús o camió.

Taxa per Serveis Generals: L’import dels informes per accident o atestats emesos per la Policia Local a petició de les companyies asseguradores s’incrementa de 82,66 euros a 150. A més, s’esmena el títol de l’epígraf segon perquè les fotocòpies realitzades directament pel ciutadà en màquines municipals de monedes es passin a regular com a preu públic.

Proposta comuna per a la Tramitació d’Expedients Sancionadors en matèria de civisme i convivència, tinença de gossos i circulació i trànsit de vehicles les multes per infraccions lleus passen de 120 a 100 euros.

Arxiu Blanesaldia.com / Foto: JFG

Arxiu Blanesaldia.com / Foto: JFG

Ordenança de Civisme i Convivència: Noves conductes infractores que s’inclouen a la normativa. D’una banda les baralles i discussions a la via pública que tinguin repercussions públiques, i de l’altra els actes vandàlics a béns públics o privats accessibles des de la via pública -colpejar, sacsejar, enfilar-se o donar puntades de peu, així com qualsevol altra actuació sobre aquests béns que sigui contrària al seu ús o finalitat- que impliquin o no deteriorament.

defecacions_gossos

Arxiu Blanesaldia.com

Ordenança de Tinença de Gossos: Noves conductes infractores que s’inclouen a la normativa: tenir el gos en balcons, terrasses i llocs similars sense tenir la cura adient i sense evitar que l’animal pugui miccionar o defecar, embrutint la via pública o afectant a bens mobles i immobles, públics o privats; i deixar que el gos miccioni contra vehicles estacionats (fer-ho contra façanes i mobiliari ja està tipificat).

Ordenança de Circulació i Trànsit: S’estableix l’ús il·limitat de les zones grogues per part dels titulars de les targetes per a minusvàlids; i s’estableix el límit de 60 minuts d’estacionament a la zona de càrrega i descàrrega per part dels vehicles que disposin de targeta per a minusvàlids de titulars no conductors.

Comissió Redactora de les Ordenances

La setmana vinent hi haurà la primera reunió de la Comissió Redactora de les Ordenances. Es tracta d’un òrgan format pels grups municipals i tècnics de diferents departaments. Almenys es reunirà dos cops al mes. El seu objectiu és seguir treballant per afegir més aspectes a regular a través de les ordenances al llarg del proper any 2016.