La Confraria de Blanes va subhastar durant el mes de març peix i marisc per gairebé 512.000 euros

Un vaixell de pesca, entrant al Port de Blanes / Foto: JFG

Un vaixell de pesca, entrant al Port de Blanes / Foto: JFG

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 100.271 quilos de peix i marisc durant el passat mes de març per un valor total de 511.897 euros. El seitó, el sonso i la gamba per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, ja que van suposar unes vendes totals de 309.451 euros, el 60,4% del total.

Aquestes són les 15 espècies que han assolit un major valor en les subhastes el mes de març:

Espècie                Quilos             Euros
Seitó                      29.726           142.628
Sonso                    20.221             96.025
Gamba                    3.101             70.798
Sardina                   7.100              27.084
Escamerlans          1.342              19.338
Calet                       2.833              19.229
Lluç                         1.321              14.428
Roger Vermell       1.305              12.438
Pagell                      1.313                9.115
Sabre                      3.818                9.072
Sipia                           799                7.778
Rap Vermell              919               7.263
Gall                            384                6.446
Dentol                       297                6.346
Mollera Roquer    1.646                5.452

Estadística de l’any 2014

Mes                  Quilos              Euros
Gener              200.364           944.067
Febrer               85.891           410.396
Març                100.271           511.897