Les dues escoles públiques de Malgrat de Mar s’escalfen amb calderes de biomassa

L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha instal·lat calderes de biomassa com a nou sistema de calefacció a les escoles públiques Marià Cubí i Mare de Déu de Montserrat. Aquestes calderes funcionen amb pèl·lets i permetran reduir un 93% les emissions de CO2 i la despesa energètica en un 61%.

Les escoles Mare de Déu de Montserrat i Marià Cubí i Soler tenien fins ara unes calderes de gas per fer funcionar el sistema de calefacció de les seves instal·lacions.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

L’Ajuntament les ha substituït per calderes que utilitzen biomassa, en concret funcionen amb pèl·lets. Aquest nou sistema ha permès reduir les emissions de CO2 en un 93% amb l’objectiu de mitigar els gasos amb efecte d’hivernacle, i alhora utilitzar una energia més neta.

Aquesta actuació s’engloba en el compromís de l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb la transició energètica en la lluita contra el canvi climàtic. És una de les accions previstes en el document estratègic de planificació energètica i climàtica local (PAESC) de l’Ajutament, el qual inclou un seguit d’actuacions per portar a terme per aconseguir superar els objectius establerts per la Unió Europea per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme.

La col·locació de les dues calderes ha costat 296.705,47 euros i ha estat subvencionada en un 90% per la Diputació de Barcelona a través del programa Renovables 2030.

Els beneficis de la biomassa

La biomassa forestal és una font d’energia renovable que s’obté a partir de treballs forestals, de cultius energètics o com a subproducte de la indústria de primera transformació de la fusta. L’ús de biomassa contribueix a potenciar la gestió forestal i esdevé una sortida al mercat per a la fusta de menor qualitat dels boscos.

La seva producció té incidències importants directes (disminució del risc d’incendi i millora de l’estat de les masses forestals) i indirectes (percepció del bosc com a font de treball i riquesa) sobre el medi natural. La biomassa és la font renovable que més llocs de treball genera per unitat d’energia produïda.

Els biocombustibles més utilitzats són l’estella (fragments de fusta de petita dimensió), el pèl·let (petits cilindres elaborats a partir de serradures compactades), la llenya (sobretot procedent d’alzina, roure i faig), i, en menor proporció, les briquetes (similars als pèl·lets però de dimensions més grans).