La Generalitat impulsa un pla pilot de renovació de destinacions turístiques amb l’Ajuntament i els empresaris de Lloret de Mar

Romà Codina, Felio Puig i

Romà Codina, Felio Puig i Josep Maria Molist

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, l’alcalde de Lloret de Mar, Romà Codina, i Josep Maria Molist, en representació dels empresaris i com a president de la Mesa del Turisme de Lloret, han signat avui un conveni per treballar conjuntament per la renovació i la millora d’aquesta destinació.

Aquesta és una de les directrius que defensen el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 en el seu programa «Desenvolupament de destinacions», i el Pla Estratègic del Turisme de Lloret de Mar 2010-14.

Per dur a terme aquest conveni, es crearà el grup de treball «Lloret de Mar, renovació de destinacions», format per representants de les parts implicades en el projecte. En una primera fase, aquest equip haurà de definir, programar i prioritzar actuacions concretes, fer una estimació de les inversions necessàries i identificar les possibles línies de finançament.

Lloret de Mar

Lloret de Mar

Durant aquest any, l’equip de treball elaborarà el Pla Operatiu 2014-2020 que recollirà els projectes a promoure així com les eines i mecanismes adequats per dur-los a terme. Aquest Pla també inclourà els passos que s’hauran de donar per posar en marxa les actuacions presentades, les negociacions necessàries, els interlocutors adients, les tramitacions a dur a terme, les línies específiques de finançament disponibles, el rol de cadascuna de les institucions implicades, així com un calendari d’execució, i pressupost estimat.

En una segona fase es presentaran els projectes prioritzats i en una tercera es duran a terme aquells que finalment hagin aconseguit finançament.

D’acord amb aquest conveni, les actuacions se centraran en els següents àmbits:

· La rehabilitació i renovació de la planta d’allotjament turístic.

· La reconversió de destinacions madures en clau de regeneració urbana i modernització i millora del teixit econòmic per fer compatibles els diferents usos i activitats coexistents.

· Avançar en una estratègia global de Destinació Intel·ligent per Lloret de Mar, a través dels criteris d’eficiència energètica i la plena extensió i incorporació de les TIC en la gestió urbana.

Un dels carrers comercials de Lloret

Un dels carrers comercials de Lloret

· La promoció de noves inversions relacionades amb l’activitat turística i la generació de projectes estratègics.

· El desenvolupament i consolidació de productes turístics d’alt valor afegit com ara el turisme familiar, esportiu i de reunions.

· La generació de nous esdeveniments i actes que permetin enriquir l’atractiu turístic de la destinació al llarg de tot l’any.

· Idoneïtat de la destinació des del punt de vista de la mobilitat turística.

Acompliment del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya

Amb aquest projecte, la Generalitat de Catalunya implementa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 a través de Lloret de Mar, una de les destinacions turístiques catalanes de referència.

El conveni signat avui s’emmarca en el Programa 2 del Pla Estratègic, “Desenvolupament de destinacions” que assenta les bases del desenvolupament a l’espai turístic sota el model de competitivitat sostenible.

Els objectius del programa són crear nous instruments d’ordenació i planificació de l’ús de l’espai turístic, generar experiències pilot per crear nous models de destinacions intel·ligents, i augmentar la qualitat de l’experiència turística, tot cercant el desenvolupament d’una oferta de productes diversificada, competitiva i sostenible que permeti competir en un entorn internacional i atreure un perfil de clients cada cop més segmentat i exigent.

Lloret de Mar, una de les primeres destinacions turístiques de Catalunya

Foto: Arxiu Blanesaldia

Foto: Arxiu Blanesaldia

Amb la signatura d’aquest conveni, la Generalitat de Catalunya treballa de manera conjunta amb l’Ajuntament i els empresaris de Lloret de Mar per posicionar el municipi i Catalunya com a destinacions diferenciades, de qualitat i d’alt valor afegit. La posada en marxa d’aquesta pla pilot vol reforçar i consolidar els esforços que s’hi han dedicat per al desenvolupament de nous productes i activitats turístiques adreçades a millorar l’experiència en aquest municipi.

Lloret de Mar, des de fa més de cinquanta anys, és un dels principals municipis turístics de Catalunya. En aquests moments disposa de més de 30.000 places d’allotjament hoteler, a més d’un nombre molt important d’habitatges d’ús turístic i establiments d’apartaments turístics, una important oferta de restauració i una amplíssima oferta complementària.

Lloret de Mar té voluntat de consolidar-se com una de les referències principals de la destinació turística Catalunya i excel·lir en productes turístics orientats als segments de turisme esportiu, el turisme de congressos i convencions, el turisme d’oci nocturn i el turisme familiar.

En suport a aquesta estratègia de desenvolupament de destinació i productes l’Ajuntament de Lloret de Mar des del 2010 està desenvolupant el Pla Estratègic del Turisme de Lloret de Mar 2010-14 que té per missió rellançar el cicle de vida de la destinació generant un model de desenvolupament turístic sostenible compartit pels sectors públic i privat.