Reunió de la junta de l’Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua

Imatge de la reunió

Imatge de la reunió

L’Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua, va celebrar una junta el passat dimecres 9 d’octubre. En el transcurs d’aquesta sessió, que es celebra periòdicament per dur a terme el control de les accions anuals, es va fer un seguiment de les accions dutes a terme durant els darrers mesos.

Cal destacar que durant la reunió es va tractar la validació de la versió definitiva del mapa de recursos turístics de la Selva i l’aprovació del conveni entre Hostalric i La Cuina a Sils per al projecte de recuperació de la cuina tradicional. Un altre dels punts de l’ordre del dia de la sessió de la junta d’aquest dimarts era el tema de l’externalització de la gestió de la pàgina web de www.selvaturisme.com.

En l’ordre del dia també es van donar a conèixer algunes accions d’HibriturSelva, com els grups de treball d’aquest projecte. Finalment, es va donar compte de les últimes accions que s’han dut a terme en aquest darrer trimestre. La sessió,  que va estar presidida pel president, Jordi Orobitg, es va cloure amb un torn obert de paraula.