Aena Aeropuertos rep 25 sol·licituds d’aïllament acústic a prop de l’aeroport de Girona

L’Aeroport de Girona està al terme municipal de Vilobí d’Onyar

Aquest matí s’ha celebrat la segona reunió de la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de Girona-Costa Brava en la que Aena Aeropuertos ha informat de la recepció de 25 sol·licituds d’aïllament acústic pertanyents a vivendes de les poblacions d’Aiguaviva, Vilablareix i Vilobí d´Onyar.

Del total de sol·licituds, són 20 les que han aportat la documentació que acredita el compliment de les condicions establertes a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte d’ampliació de l’Aeroport de Girona-Costa Brava. En concret, 12 corresponen a vivendes del municipi d’Aiguaviva, 5 a Vilablareix i 3 a Vilobí d’Onyar.

Un cop rebudes aquestes sol·licituds, es durà a terme la mesura acústica “in situ” d’aquestes vivendes per a poder determinar les necessitats concretes d’aïllament acústic. Una vegada es comprovi aquesta necessitat, els interessats hauran d’aportar el corresponent projecte i pressupost d’aïllament acústics, per a què posteriorment es puguin dur a terme les actuacions d’insonorització convenients.

En aquest sentit, totes les accions pretenen aconseguir que a l’interior de les edificacions es compleixin els objectius de qualitat acústica pel soroll aplicables a l’espai interior habitable. Aquests es recullen a la taula B de l’Annex II del Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, a través del qual es desenvolupa la Llei 37/2003 del Soroll, de 17 de novembre, referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

De la mateix manera, s’ha recordat als propietaris que no han d’aportar cap import, ja que aquest correspon íntegrament a Aena Aeropuertos en compliment de la resolució del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. A més a més, els veïns afectats podran fer aquestes actuacions amb les empreses que ells seleccionin, que hauran d’acreditar la corresponent solvència tècnica.

En el transcurs de la reunió, a la que també han assistit representants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, ajuntaments d’Aiguaviva, Vilablareix, Vilobí d´Onyar, Aena Aeropuertos ha destacat la col·laboració prestada pels ajuntaments, que han enviat els censos dels seus municipis corresponents a aquells immobles que estan inclosos a la petjada acústica associada al Pla d’Aillament Acústic (PAA). El cens actual de vivendes d’aquest PAA és de 215 de les que 101 corresponen al municipi d’Aiguaviva, 24 a Vilablareix i 90 Vilobí d’Onyar.

A la trobada, Aena Aeropuertos s’ha compromès a seguir avançant en l’execució d’aquest PAA i a tenir informats els ajuntaments sobre tots aquells aspectes que siguin del seu interès. Els ajuntaments reiteren la seva col·laboració per la correcta execució d’aquestes actuacions.