Les 100 grans empreses de Girona van augmenter les vendes un 6% el 2010

Les 100 empreses més grans de Girona, quant a volum de facturació, han aconseguit en el 2010 un increment de la xifra de vendes del 6,48% respecte el 2009, tal i com recull l’última edició de l’estudi Girona 100, SA elaborat per KPMG i la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona. L’estudi s’elabora mitjançant l’anàlisi dels comptes anuals disponibles en el registre mercantil de les 100 empreses amb major volum de facturació de l’exercici 2010 i de les comarques gironines.

Les empreses familiars, per segon any consecutiu, perden presència numèrica en l’índex respecte l’any anterior. Tot i això, aquestes assoleixen un volum de facturació agregat de 5.999 milions d’euros, un 82% del total de la facturació i aporten el 84% del total de la ocupació (18.366 empleats). L’ocupació del Girona 100, SA creix un 16,5% fins a assolir els 21.736 empleats. Aquesta millora aparent ve confirmada com a tendència pel grup de les 70 empreses que de forma consistent s’han mantingut formant part de l’Índex Girona 100, SA des de l’exercici 2007.

Aquest grup ha millorat l’ocupació en un 1,2%, trencant la tendència de baixada d’ocupació de l’exercici 2009. A banda d’aquest fet, l’increment de l’ocupació ve condicionat per un increment en el sector carni de més d’un 17% i per l’entrada d’una nova empresa amb un nombre molt elevat d’empleats. La facturació mitjana de l’empresa familiar (76,91 milions d’euros) augmenta un 6,52% i supera la de l’empresa no familiar, situada als 59,15 milions d’euros.

Una recuperació de les vendes per la tendència de les 70 empreses que de forma consistent han format part de l’Índex des de l’any 2007, mostra també un increment respecte el 2009 de més del 7%. El resultat net, augmenta el 138,76% gràcies a l’increment de la xifra de vendes del 6,48% i a una reducció significativa de les empreses amb pèrdues, incloses a l’Índex, tant en termes absoluts de la xifra de pèrdues com en el nombre de les mateixes, passant de 19 empreses amb pèrdues en l’exercici 2009 amb una xifra agregada de 60 milions a 9 empreses amb unes pèrdues agregades de 11 milions d’euros en l’exercici 2010.

Aquestes pèrdues del 2010 es troben en els sectors de la fabricació de productes alimentaris excepte càrnies, a altres indústries manufactureres i a la venda i reparació de vehicles de motor, els quals de forma agregada concentren el 95% de les mateixes. Tot i això, l’únic sector que presenta pèrdues és el sector de la venda i reparació de vehicles a motor que acumula un resultat negatiu de 950 milers d’euros.

Només el sector primari i el sector de la construcció milloren el marge brut i el resultat net respecte el 2009. En termes de rendibilitat econòmica i financera es registra un increment significatiu respecte el 2009 de 3,09 i de 6,93 punts, respectivament, en les empreses incloses en l’estudi. Tot i que milloren tant les empreses familiars com les no familiars, aquestes últimes obtenen millores més elevades. El sector primari i la venda i reparació de vehicles són els sectors amb les rendibilitats més baixes.

L’actiu de Girona 100, SA es situa en els 4.054 milions d’euros, el 3,48% més que l’any anterior. El fet més rellevant és l’augment el pes de l’actiu corrent (creix el 3,83%) enfront de l’actiu no corrent (2,92%). Una redistribució de l’actiu que s’explica per l’augment en les inversions en empreses del grup i en la xifra d’existències. És significatiu també que l’empresa familiar compta amb un actiu més gran que la no familiar en els dos últims anys de l’estudi. En termes absoluts, l’endeutament del Girona 100, SA ha disminuït un 4% respecte la xifra de l’exercici 2009, essent també aquesta ràtio superior en l’empresa no familiar.

Per sectors, els més endeutats són la venda i reparació de vehicles de motor i la construcció. La liquiditat de les 100 empreses augmenta un 0,08 en termes relatius respecte l’exercici 2009, essent l’empresa familiar la que presenta millor ràtio en els dos últims anys. De totes les empreses, les que pertànyen al sector de les estacions de servei son les de major liquiditat. Les empreses de Girona 100, SA cobren 4 dies abans que l’any anterior i les empreses familiars cobren abans que les no familiars (61 respecte 63 dies.

Addicionalment, les empreses del Girona 100, SA paguen 2 dies abans (81 respecte 83 dies) i pel que fa a les empreses familiars paguen 1 dia abans que les no familiars. El sector de la construcció és, per tercer any consecutiu, el que registra el període de pagaments i cobraments més elevat. L’empresa no familiar manté unes ràtios de cost mitjà per empleat i de productivitat, superiors als de l’empresa familiar.

Una nova mentalitat estratègica

Els grups de discussió creats per KPMG amb representants de les empreses de Girona per a analitzar la situació coincideixen que el 2011 ha estat un any dur i clau per a poder innovar, buscar noves solucions i millorar així el model de negoci. Segons la seva opinió, les principals empreses de Girona han iniciat un canvi de mentalitat estratègica per a fer front als canvis del mercat.

Això es tradueix en posar l’estructura de costos en el punt de mira per a mantenir la qualitat del producte mentre es redueixen els costos d’estructura; així, s’ha canviat el model organitzatiu per a internacionalitzar-se i s’ha realitzat un esforç decidit i constant sobre la innovació en el sentit més ampli: en producte, en el finançament de l’R+D i en la reducció de costos.

Un canvi imprescindible per a fer front a l’obstacle que suposa la manca de finançament bancari porta a les empreses a buscar alternatives i a canviar el seu model de negoci cap a un model basat en el finançament amb recursos propis. El mateix passa amb l’actitud de l’Administració, davant la situació de «desemparament» les empreses han «après a prescindir-ne». Critiquen la falta d’ajudes a la petita i mitjana empresa, la retirada de les ajudes a la R+D o la negativa a facilitar els pagaments.

Així mateix, per als empresaris de Girona, «la burocràcia i l’economia submergida continuen essent un deure pendent del Govern ja que provoquen debilitats en l’organització empresarial del país», tot i que confien en que la recent reforma laboral els ajudi. Un altre obstacle al desenvolupament és la situació «tant política com econòmica del país» que condiciona el creixement empresarial i genera desconfiança envers els estats membres de la UE.

Faltan infraestructures

Mentrestant, reclamen a l’Administració que proveeixi el país d’unes infraestructures de transport i logístiques eficients necessàries per al transport de mercaderies, els empresaris de Girona assenyalen el corredor mediterrani com la clau per a avançar productivament cap a Europa i lamenten que segueixi encara en discussió i planificació. Un aspecte essencial és, també, que aquesta nova mentalitat torni la cultura de l’esforç al món de l’empresa i reforci la implicació del treballador amb aquesta.

Així doncs, destaquen el capital humà com una de les claus. Els empresaris i directius consultats reconeixen que estem en una situació en què el mercat laboral està saturat de professionals. No obstant això, tots coincideixen que la retenció del talent és bàsica. Sense un equip de persones vàlides, de persones motivades, una empresa no podrà créixer en una de les crisis econòmiques més importants de la història.