El comité de l’hospital de Blanes denuncia que s’han tancat 12 llits de traumatologia

JFG - Blanesaldia.com

Arxiu Blanesaldia.com

Com ja és sabut, l’hospital comarcal de Blanes des del 2011 s’han anat reduint serveis a oferir a la població. En el 2011 es va eliminar el servei de Ginecologia i Obstetrícia per anar a l’hospital de Calella.

Aquest estava ubicat a la segona planta de l’hospital de Blanes, la qual, actualment, només utilitza aproximadament el 50% del seu espai per realitzar operacions ambulatòries, cirurgies sense ingrés i l’hospital de dia, que acaba la seva activitat a les deu del vespre, tancant amb clau tota la planta i inutilitzant l’espai.

A finals del 2013 es va dur a terme la Reorganització Assistencial Territorial (RAT), on tot el servei de Cirurgia va desaparèixer de l’hospital per anar a l’Hospital Sant Jaume de Calella i tota la Traumatologia, des de Canet de Mar fins a Tossa de Mar, es va portar a Blanes.

Juntament amb tota aquesta reordenació, la quarta planta de Medicina Interna es va veure disminuïda en 16 llits que donaven cabuda als pacients amb patologia aguda i crònica. Doncs no només amb això, aquest mes d’agost, es tancaran 12 llits més de la planta de traumatologia que ja actualment amb la planta al 100% no pot assumir tot el flux de malats de l’amplia zona de cobertura, deixant els pacients ingressats en lliteres incomodes durant dies i dies al servei d’urgències.

Pacients operats amb el seu sistema immunitari debilitat, per l’operació, que un cop intervinguts tornen a baixar al servei d’urgències perquè no disposen de llits a la planta d’hospitalització.

No han donat cap explicació

El motiu del tancament dels 12 llits d’hospitalització de la planta de traumatologia no el sabem, no han donat més explicacions que l’afirmació del tancament de 12 llits de l’1 al 31 d’agost. El servei d’urgències porta moltes setmanes col·lapsat, doblant boxs per poder encabir el doble de gent amb el mateix espai i personal.

Hospital Comarcal de Blanes

Hospital Comarcal de Blanes

El comité d’empresa comitè de l’hospital de Blanes i ABS Lloret i Tossa denuncia aquesta situació. També, que el personal està fent un esforç considerable, assumint una carrega assistencial per sobre de les seves possibilitats.

Es considera que en algunes situacions, l’assistència del pacient no es realitza amb la qualitat que es mereix. No se li pot dedicar el temps necessari així com també queda malmesa la intimitat del pacient quan s’han de doblar els boxs i queda dividit l’espai per pocs centímetres i una cortina a mitja alçada.

El comité demana a la direcció que es replanteji el tancament d’aquest darrers 12 llits durant la època estival, perquè a l’estiu es triplica o quadruplica l’assistència per l’afluència de turistes. El cap de planificació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el Dr. Xavier Conill, va argumentar a l’agost de l’any passat que no es tancaven més llits ja que el nombre de llits disponibles anava en funció de la demanda.

Doncs bé, tal com està el servei d’urgències últimament creiem que aquesta demanda de llits esta totalment justificada El servei d’urgències no pot seguir amb aquesta situació gaire temps més ja que perdem qualitat assistencial, seriositat, i reputació.