Un nou programa informàtic millora el tractament a pacients amb alt risc cardiovascular

  • Hospital Sant Jaume de Calella

    Hospital Sant Jaume de Calella

    Un programa informàtic personalitza cada tractament en funció d’objectius, historial clínic i la medicació que pren cada pacient.

  • A l’estudi de validació del nou software hi ha participat la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS).

El sistema HTE-DLP, creat per investigadors de la Red de Investigación Cardiovascular, aconsegueix millorar la planificació del tractament hipolipemiant (de reducció dels nivells de lípids a la sang) a pacients amb alt risc cardiovascular.

Tot i que la reducció dels nivells es realitza a través de fàrmacs, hi sol haver problemes a l’hora de planificar els tractaments. Per aquest motiu, s’ha creat aquest sistema, que ajuda en la presa de decisions.

En concret, es tracta d’un sistema informàtic que reprodueix la presa de decisions que hauria de realitzar un metge especialista a l’hora de prescriure un tractament, però amb la particularitat que ofereix ajuda al metge personalitzant cada tractament en funció d’objectius, historial clínic i la resta de medicació que està prenent cada pacient.

El programa, per exemple, compara una a una totes les opcions terapèutiques disponibles en el mercat, primer amb criteris d’eficàcia i seguretat i, després, amb criteris de cost i eficiència, i tot en dècimes de segon.

La utilització del sistema HTE-DLP permetria reduir en 5 anys un 16% els problemes coronaris, un 19% les revascularitzacions, i un 10% la mortalitat cardiovascular a Espanya.

Aquest nou software, el primer sistema informatitzat a nivell nacional d’ajuda en la presa de decisions clíniques per a tractaments hipolipemiants, ha estat validat, entre d’altres, per Alberto Zamora, metge adjunt del Servei de Medicina Interna i responsable de la Unitat de Risc Vascular de l’Hospital de Blanes. A l’estudi de validació hi ha participat la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS).