El PSC proposa deu mesures per garantir el futur del sector pesquer

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) proposa deu mesures per garantir el futur del sector pesquer que van des de la millora de les llotges fins a l’establiment d’assegurances pels dies de mal temps passant per la formació i la incorporació de la dona al sector, fins a la posada en marxa d’un Pla d’Estalvi Energètic.

Tot plegat té com a objectiu equilibrar la indústria pesquera a les necessitats actuals, consolidar-la com a sector primari de màxima qualitat i potència i seguir el procés d’enfortiment de l’acció marítima al litoral català.

Magda Casamitjana, alcaldessa de Roses i número vuit de la llista dels socialistes per Girona, ha resumit amb una frase: «Per nosaltres la pesca és un bé públic tan pel vessant econòmic com per la qualitat de la seva producció, important per la nostra gastronomia i imprescindible per a la nostra salut. En els darrers set anys el sector pesquer català ha fet un pas de gegant per solidificar-se com a sector complementari de l’activitat econòmica en els municipis costaners», analitza Casamitjana.

L’acció de govern del PSC haurà permès que més de la meitat de les llotges del litoral de Catalunya estiguin ja adaptades a la normativa europea. El compromís dels socialistes inclou l’acabament d’aquest procés d’adaptació i l’aplicació d’un Pla d’Estalvi Energètic que ha de permetre una reducció del 30% de la despesa en combustible de les embarcacions d’arrossegament. El pla implica una modificació dels vaixells que el departament subvencionarà en gairebé un 50%.

Aquestes mesures juntament amb l’establiment d’una assegurança –consensuada amb el sector- per cobrir les pèrdues generades pel mal temps conformen un paquet d’accions a les quals el PSC vol donar continuïtat per acabar d’equilibrar els riscos del sector. «Ens trobem davant d’un repte molt important com és redefinir un sector molt susceptible tan als cicles econòmics com als elements climàtics. Per això som conscients que el sector necessita un govern que entengui la seva situació, que l’ajudi a cercar noves formes de negoci i a crear noves línies de comercialització del producte», fa notar Magda Casamitjana.

Les mesures de tipus econòmic es complementaran potenciant les empreses amb ajudes per objectius (en base a la qualitat de producció i el número d’empleats); la concreció de zones per a l’activitat aqüícola; el foment dels projectes de comercialització com la planta de filetejat de la cofradia de Roses i amb una major presència de la dona: «En tot el procés de diversificació de l’activitat del sector pesquer, hi ha d’haver un major protagonisme de la dona. I per això els socialistes impulsarem i establirem plans de formació que permetin l’accés de les dones a tasques que fins ara no exerceixen».

 

Deu mesures per la millora del sector i la indústria pesquera

1- Continuarem millorant les llotges de pescadors
2- Posarem en marxa el PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC pels vaixells d’arrossegament i d’encerclament
3- Millorarem les condicions econòmiques dels mariners en èpoques de veda
4- Portarem al límit les possibilitats que la normativa europees ens ofereixi per continuar fent vedes
5- Incorporarem a la dona, mitjançant plans de formació específics, en les noves dinàmiques de diversificació de l’economia pesquera.
6- Potenciarem les empreses pesqueres mitjançant ajuts per objectius
7- Concretarem zones específiques per a l’activitat de l’aqüicultura
8- Potenciarem projectes de comercialització amb garanties de futur
9- Emfasitzarem la formació dels pescadors a través de l’Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera
10- Establirem juntament amb el sector una assegurança pels dies de mal temps

Edició i foto: José Fernández