Dipsalut destina un milió d’euros a pal·liar els efectes de la crisi en la salut de les persones

dipsalut_crisi

Josep Maria Corominas i Joan Giraut

L’organisme de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha presentat, de la mà del seu president i també president de la Diputació de Girona, Joan Giraut; del seu vicepresident, Josep Maria Corominas, el projecte «Salut i Crisi», que comptarà amb una dotació pressupostària d’1.000.000 euros per al 2013. El projecte es mantindrà durant tres anys i tindrà un abast comarcal per tal de cobrir les diferents necessitats del territori gironí.

D’acord amb les dades disponibles del 2011, proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, s’estima que a la demarcació de Girona un de cada tres gironins (el 32,5 %) es troba en risc d’exclusió o de pobresa. El risc de pobresa afecta sobretot els menors de 16 anys (el 41 %) i els que en tenen entre 16 i 34 (el 30,16 %). A més, s’estima que més de 5.600 famílies estan en situació de risc de pobresa.

L’organisme de salut pública de la Diputació de Girona ha dut a terme una anàlisi d’aquestes dades mitjançant la formació de grups de treball amb professionals tant de gestió com de primera línia d’intervenció, i aquest treball ha permès contrastar i identificar l’impacte de la crisi en la salut de les persones en les comarques gironines.

El projecte «Salut i Crisi»

Així neix “Salut i Crisi”, un projecte que pretén ser temporal i que neix amb la intenció de desaparèixer quan comencin els indicis de recuperació de la crisi econòmica. “Salut i Crisi” vol promoure una altra manera de fer, vol contribuir a aprendre a pensar diferent per actuar diferent; que assentem les bases per anar construint entre tots una nova manera de fer i de relacionar-nos en el marc de la governança.

L’objecte del projecte està orientat al finançament econòmic de tots aquells dispositius que ja funcionen (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes…), així com a l’optimització dels recursos existents, a través de la creació de noves estratègies d’integració i de gestió compartida.

L’objectiu principal del projecte se centra en donar suport econòmic, articular i integrar els dispositius creats per donar resposta a la crisi econòmica, amb la finalitat de reduir l’impacte en la salut de les persones, especialment pel que fa a l’alimentació, la higiene i la vestimenta dels nens, i el restabliment del benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica (pèrdua de feina o d’habitatge).

També s’intentarà afrontar algunes de les causes que incideixen en la salut de les persones, com són la disponibilitat d’habitatge en condicions òptimes de salubritat i d’habitabilitat i la promoció de l’ocupabilitat (no entesa com a feina remunerada) de les persones afectades, i es promouran estratègies d’innovació social que contribueixin a millorar la governança de les polítiques públiques.

En els propers tres anys, Dipsalut donarà suport econòmic als projectes destinats directament a pal·liar l’impacte dels efectes de la crisi en la salut de les persones, i promourà la creació i el reforçament d’aquelles estructures que permetin treballar de manera coordinada, amb les famílies. Alhora, Dipsalut treballarà per consolidar noves formes de col·laboració i de treball en xarxa, que permetin reorientar les actuacions per tal que siguin més efectives i més eficients.

Conscients de les diferents realitats coexistents a les comarques gironines, es treballarà a partir de taules de coordinació comarcals que articularan aquells dispositius que els agents de cada comarca hagin pactat com a prioritaris. Les propostes que obtinguin el vistiplau d’aquestes taules de coordinació i que s’hi integrin podran ser objecte de finançament.

En tot el procés, Dipsalut vetllarà per l’equitat en la distribució dels recursos i per la potenciació d’estructures de treball comunitari que facilitin la integració de dispositius. Per altra banda, Dipsalut facilitarà als professionals i als voluntaris espais d’acció-reflexió-formació per tal d’avançar en les lògiques de treball en xarxa i oferirà accions de suport a la seva tasca.