L’edifici històric de l’Ajuntament de Tossa es convertirà en centre cívic

El procés de participació ciutadana per decidir quin ús donar a l’actual edifici de l’Ajuntament un cop s’hagin traslladat totes les dependències cap a l’edifici La Nau ha finalitzat. S’ha escollit que l’edifici esdevingui un centre cívic o ateneu.

De les 38 propostes inicialment plantejades, el Grup Impulsor de Participació Ciutadana va escollir 6 propostes finalistes:

1.- Un annex per ampliar l’Institut, on es pugui impartir Batxillerat i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Turisme.
2.- Habitatge de lloguer social, destinant l’espai a crear habitatge per a joves.
3.- Aparcament per a vehicles, responent a la necessitat d’aparcar al centre de la vila especialment en els mesos de major afluència.
4.- Un Centre Cívic o Ateneu atès que a Tossa no n’hi ha cap i reforçaria la interacció entre la societat a través d’activitats diverses.
5.- Un parc urbà.
6.- Una sala d’exposicions per donar un nou impuls al concurs internacional de pintura ràpida, com a nou emplaçament per fer lluir el patrimoni.

Finalment, l’opció escollida per la ciutadania ha estat l’opció de Centre Cívic / Ateneu per un ampli marge. Està previst que s’hi desenvolupin activitats diverses com aules dedicades a la formació d’infants, joves, adults i gent gran, espais per a activitats de teatre, música, activitats artístiques, culturals i de lleure, així com espais de conferències i trobades.

Els resultats

La participació ha estat del 3,43% sobre el total del cens, amb aquesta distribució:

Centre Cívic:                        61 vots (48%) 
Annex Institut                     23 vots (18%)
Parc Urbà                            23 vots (18%) 
Habitatge Social                 16 vots (13%) 
Sala d’Exposicions               2 vots (2%) 
Aparcament                         2 vots (2%) 

Cal recordar que per votar, tant en línia com de manera presencial, calia estar empadronat a Tossa i tenir un mínim de 14 anys. El període de votació va ser entre el 14 i el 28 de maig de 2018.

Tant l’organització del procés com el resultat assolit i la participació han estat ben valorats per l’alcaldessa Gisela Saladich, “tenint en compte els exemples de processos de participació en altres municipis i atès que aquest ha estat el primer amb aquestes característiques a Tossa, creant l’antecedent per seguir aprofundint en la participació ciutadana”. En paral·lel, des de l’Ajuntament també s’estan impulsat altres processos de participació, com per exemple el redisseny de l’skate park.

 

Grup Impulsor de Participació Ciutadana

Aquest procés de participació ciutadana està coliderat entre l’Ajuntament i el Grup Impulsor de Participació Ciutadana, constituït el passat mes d’octubre i que té per missió reorientar la trajectòria de Tossa en participació ciutadana, repensant el camí fet i proposant noves metodologies de participació. El Grup Impulsor està format per representants de l’Ajuntament (alcaldessa i regidors), de l’àmbit socioeducatiu (centres de formació i equipaments culturals), del sector privat (empresaris i professionals) i de la societat civil (entitats i associacions).