El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva presenta la memòria d’activitats 2021

Consell Comarcal de la Selva

Durant l’any 2021, el nombre d’animals gestionats pel Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS), ubicat a Tossa de Mar, va ser de 935, dels quals 815 són gossos i són 120 gats, segons la memòria d’activitats de l’any 2021 que s’ha donat a conèixer aquesta setmana.

Aquestes xifres no incloent els gats esterilitzats en les campanyes de sanejament de colònies controlades que el servei del CAAS realitza en diferents municipis de la comarca. Aquestes dades presenten un manteniment en quan al nombre de gossos recollits a la comarca i un increment notable dels gats.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Lloret de Mar és el municipi de la comarca amb més serveis realitzats amb 133 gossos i 32 gats gestionats. Darrera de Lloret de Mar hi trobem municipis amb molts menys habitants però amb un nombre d’animals gestionats molt important, és el cas de Maçanet de la Selva i Vidreres amb més de 130 animals gestionats durant el 2021.

Durant l’any 2021 cal destacar que s’han gestionat 120 gats, la qual cosa significa un increment molt important respecte anys anteriors. La major part han estat camades de cadells abandonats amb pocs dies de vida i unes possibilitats de sobreviure molt limitades. 

Pel que fa els gossos recollits per municipis, aquestes són molt regulars durant tot l’any. Lloret de Mar, Maçanet de la Selva i Vidreres lideren el nombre d’animals gestionats.

El cap del departament de Territori i Sostenibilitat, Felip Toledo, ha explicat que el fet que hi hagi un major nombre d’animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centre veterinaris, sense la intervenció del servei comarcal. En aquest sentit, Becerra ha recordat que des del 2016 el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments selvatans, amb la col·laboració del tots els centre veterinaris, porten a terme campanyes d’identificació gratuïtes que han fet possible la identificació de més de 8.000 mascotes en aquests darrers cinc anys. Sens dubte aquesta iniciativa i la reducció de la mobilitat són les dues causes més que probables d’aquesta reducció significativa en el nombre de gossos recollits.

Menys gossos abandonats l’any 2021

Quan parlem d’animals abandonats són aquells que, identificats o no, no són recuperats pels seus propietaris o posseïdors. L’exercici 2021 es va tancar amb una xifra 407 gossos abandonats.

La dada realment important és el percentatge d’animals retornats respecte del total d’animals recollits, i molt especialment en els gossos donat que ens indicarà el tant per cent d’animals abandonats, no recuperats.

El 50% dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2021 han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència mantinguda durant els darrers anys. L’any 2019 es van recuperar un total de 58 gossos, el 2020 un total de 54 i l’any 2021 un total de 50.

El nombre d’animals abandonats és molt més alta en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències com Lloret de Mar -amb 100 gossos abandonats- i Maçanet de la Selva, – amb 83 animals abandonats

El nombre de gossos recollits i retornats als seus propietaris durant el 2021 va ser de 408.

L’adopció, la prioritat dels ciutadans

Els darrers anys, també s’ha observat un canvi de tendència en els ciutadans. I és que si fa cinc anys, els ciutadans preferien comprar una mascota abans que adoptar-la, en l’actualitat ja no és així. Els ciutadans s’han tornat més animalistes i més solidaris i aquest fet ja es va detectar l’any 2019 i es va confirmar l’any 2020. És un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans.Un fet que ja vàrem detectar el 2019 i que es va confirmar l’any 2020 és un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans. Podem dir que estem davant d’una societat més animalista i més solidaria que ha deixat de pensar en races i prioritza l’adquisició d’animals abandonats.

Aquest 2021 van ser adoptats pel CAAS un total d e 427 animals ( 340 gossos i 87 gats) mantenint la tendència a un descens en el nombre d’adopcions i un increment en el de gats, el principal motiu és que el nombre d’abandonaments de gossos es va reduint i el de gats es va incrementant.

El nombre d’adopcions va molt vinculat al tipus d’animals recollits, en el cas dels cadells i races petites la major part d eles adopcions són en menys d’un mes i en el cas dels animals PPP les adopcions poden trigar 2-3 anys.

Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 91% són adopcions a ciutadans particulars i, la resta, un 9% son mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les que mantenim acords de col·laboració. En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són a particulars i la resta a entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.

El que estem vivint al nostre país no és més que l’evolució a una societat més responsable amb el seu entorn i els seus animals. El 1993 el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei pionera a l’estat espanyol prohibint el sacrifici d’animals en els centres d’acollida per raons d’espai, actualment únicament 4 comunitats (Catalunya, Madrid, Murcia i Galicia) tenen una regulació de sacrifici cero.

En l’actualitat, la ciutadania catalana està més sensibilitzada amb la tinença responsable d’animals de companyia, veiem com els propietaris poden portar les seves mascotes als hotels, restaurants, càmpings, espais comercials, etc. Sens dubte, manca encara una major implicació de les administracions locals, tot i que ja tenim municipis que autoritzen l’accés a les platges encara hi ha molt camí per recórrer: zones d’esbarjo amplies, accés a les instal·lacions municipals, major implicació amb el tema de les colònies de gats, actuació inspectora per protegir les condicions d’estada dels animals, obertura de sancionadors per maltractament, etc.

140.000 euros per modernitzar les instal·lacions 

Durant l’any 2021 i 2022, el Consell Comarcal de la Selva s’està executantuna inversió de 140.000 euros en el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Aquesta inversió permetrà modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals mitjançant la creació d’una zona de postoperatoris, creació d’una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d’atenció veterinària i d’atenció al públic.

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva ofereix als seus municipis un servei de recollida els 365 dies de l’any i les 24 hores i el futur passarà per, a banda de la recollida i manteniment dels gossos perduts i/o abandonats, oferir als ens locals que ho desitgin les eines per gestionar la tinença responsable dels animals: inspecció de les condicions de vida dels animals, intervenció en casos d’incompliment, gestió dels expedients sancionador, coordinació en la gestió de les colònies de gats i oferir l’acollida voluntària dels animals en situacions de vulnerabilitat per la integritat d’aquests.

El Consell Comarcal de la Selva presta, per delegació dels ajuntaments, el servei de recollida i manteniment dels animals de companyia ( gossos, gats i fures) perduts i/o abandonats a la comarca, són 25 els municipis al que presta servei mitjançant el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, ( CAAS) ubicat a Tossa de Mar.