El pressupost de l’Ajuntament de Tossa pel 2013 ascendeix a més de 12 M€

Tossa de Mar

L’Ajuntament de Tossa va aprovar ahir durant un ple extraordinari el pressupost de 2013, que ascendeix a 11.408.400 euros. El consistori arrossega una situació econòmica delicada i un desequilibri important en els seus comptes. Per corregir-lo, el pressupost de 2013 es presenta desnivellat, amb més ingressos previstos que despeses. En concret, 733.200 euros més d’ingressos que de despeses. És per això que els ingressos ascendeixen a 12.141.600 euros i les despeses són 11.408.400 euros.

Pel que fa al capítol d’inversons, s’hi destinen 1.289.700 euros, però tan sols el 30% d’aquests diners són de fons propis de l’Ajuntament, ja que el 70% restant provenen del Pla Únic d’Obres i Serveis (41%); de les contribucions especials (18%); de la Diputació de Girona (7%) i de l’empresa privada (4%).

Les principals inversions per a l’any 2013 són una operació de millora del clavegueram i l’enllumenat de barris com Sa Gavarra o Mas Font (873.700 euros); les obres de dipòsit i ampliació de l’aigua regenerada (200.000 euros); les millores a parcs infantils (50.000 euros); o les millores a la instal·lació d’aire condicionat de la llar d’infants (45.000 euros).

Objectius

Gisela Saladich

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, afirma que «a grans trets, aquest pressupost pretén aconseguir l’equilibri entre els 4 grans objectius de l’equip de govern: sanejament de la hisenda municipal per pagar proveïdors; millorar la qualitat dels serveis públics; engegar un seguit d’obres i actuacions per dinamitzar l’activitat econòmica; i rebaixar la pressió fiscal als veïns fins al nivell que permeti la sostenibilitat de les finances municipals».

Saladich assenyala que es mantenen la majoria de serveis, tot i que l’esforç municipal es centra en estalviar despeses. En aquest sentit, afegeix que les despeses de personal s’han reduït en més de 90.000 euros respecte l’any 2012, i recorda que l’any 2012 ja es van reduir en més de 325.000 euros respecte el 2011.

Cal recordar que aquest pressupost ve marcat per la mala situació econòmica que pateix l’Ajuntament. L’equip de govern, format per Tossa Unida (TU) i PSC, en el primer any de legislatura ja va haver d’aprovar un nou Pla de Sanejament. L’equip de govern ha realitzat durant aquest inici de legislatura un esforç important per corregir el dèficit municipal, que ascendia a 4,2 milions d’euros a finals de 2011. El pla d’austeritat ha permès obtenir financiació externa, i la bona gestió de la despesa ha fet la resta. Les mesures preses per l’actual equip de govern han permès eixugar el dèficit en més de 2,5 milions d’euros.

Mantenir l’estalvi

És per això que l’equip de govern es marca com a objectiu per a l’any 2013 mantenir la política d’estalvi i continuar amb la millora de la gestió dels ingressos per aconseguir, el més aviat possible, l’equilibri dels comptes municipals. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Maria Àngels Pujals, explica que «a mesura que equilibrem el pressupost i reduïm el dèficit heretat, podrem plantejar rebaixes dels impostos per a propers exercicis. D’entrada, l’any 2013 rebaixem un 11% l’IBI i no toquem la resta d’impostos i taxes. No es puja ni l’IPC». L’equip de govern també va aprovar les ordenances fiscals i preus públis pel 2013.