El pressupost de Tossa de Mar de 2013 ascendeix a 11 milions d’euros

Imatge del carrer Nou de Tossa / Foto: JFG – Blanesaldia

L’Ajuntament de Tossa de Mar té previst aprovar avui dijous en sessió plenària el pressupost del consistori per a l’any 2013, que ascendeix a 11.408.400 euros, el que suposa un creixement d’un 10,93% respecte l’any anterior. Tossa arrossega una situació econòmica delicada i un desequilibri important en els seus comptes. Per corregir-lo, el Pressupost 2013 es presenta desnivellat, amb més ingressos previstos que despeses. En concret, 733.200 euros més d’ingressos que de despeses. És per això que el pressupost d’ingressos ascendeix a 12.141.600 euros, i el de despeses 11.408.400 euros.

 

Pel que fa al capítol d’inversons, s’hi destinen 1.289.700 euros, però tan sols el 30% d’aquests diners són de fons propis de l’ajuntament, ja que el 70% restant provenen del Pla Únic d’Obres i Serveis (41%); de les contribucions especials (18%); de la Diputació de Girona (7%) i de l’empresa privada (4%).

Els principals projectes de les inversions per a l’any 2013 són una operació de millora del clavegueram i l’enllumenat de barris com Sa Gavarra o Mas Font (873.700 euros); les obres de dipòsit i ampliació de l’aigua regenerada (200.000 euros); les millores a parcs infantils (50.000 euros); o les millores a la instal·lació d’aire condicionat de la llar d’infants (45.000 euros).

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, afirma que “a grans trets, aquest pressupost, consensuat amb els caps de departament, pretén aconseguir l’equilibri entre els 4 grans objectius de l’equip de govern: sanejament de la hisenda municipal per pagar proveïdors; millorar la qualitat dels serveis públics; engegar un seguit d’obres i actuacions per dinamitzar l’activitat econòmica; i rebaixar la pressió fiscal als veïns fins al nivell que permeti la sostenibilitat de les finances municipals”.

Saladich explica que “hi ha bonificació en les obres de millora dels establiments turístics i es mantenen les bonificacions en impostos i taxes per a persones amb rendes molt baixes; amb comportaments ambientalment responsables; o amb empreses que realitzen inversions i generin ocupació”.

L’alcaldessa assenyala que es mantenen la majoria de serveis, tot i que l’esforç municipal es centra en estalviar despeses. En aquest sentit, afegeix que les despeses de personal s’han reduït en més de 90.000 euros respecte l’any 2012, i recorda que l’any 2012 ja es van reduir en més de 325.000 euros respecte el 2011.

Saladich recalca que “la prioritat és fomentar l’economia local i potenciar el teixit empresarial i industrial i, per tant, donar suport a empreses, comerços i emprenedors per generar riquesa i llocs de treball. També hi haurà una priorització de polítiques en educació, serveis socials i formació”.

Cal recordar que aquest pressupost ve marcat per la mala situació econòmica que pateix l’Ajuntament. L’equip de govern de TU i PSC, en el primer any de legislatura, ja va haver d’aprovar un nou Pla de Sanejament –el tercer en cinc anys- amb l’objectiu de millorar la situació econòmica del consistori, marcant l’austeritat que havia de seguir l’Ajuntament per anar recuperant, de mica en mica, la normalitat econòmica. I és que l’anterior equip de govern de CiU no va complir amb els anteriors Plans de Sanejament imposats des de la Generalitat i tampoc amb les recomenacions que feia, des de l’any 2009, el Departament d’Intervenció de l’Ajuntament per augmentar els ingresssos.

L’equip de govern de TU i PSC sí que ha realitzat durant aquest inici de legislatura un esforç important per corregir el dèficit municipal que ascendia a 4,2 milions d’euros a finals de 2011. El pla d’ajust ha permès obtenir financiació externa i la bona gestió de la despesa ha fet la resta. Les mesures preses per l’actual equip de govern han permès eixugar el dèficit en més de 2,5 milions d’euros i apropar les finances municipals a l’objectiu de l’estabilitat pressupostària.

És per això que l’equip de govern es marca com a objectiu per a l’any 2013 mantenir la política d’estalvi i continuar amb la millora de la gestió dels ingressos, per aconseguir el més aviat possible l’equilibri dels comptes municipals. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Maria Àngels Pujals, explica que “a mesura que equilibrem el pressupost i reduïm el dèficit heretat, podrem plantejar rebaixes dels impostos per a propers exercicis. D’entrada, l’any 2013 rebaixem un 11% l’IBI i no toquem la resta d’impostos i taxes. No es puja ni l’IPC” i afegeix que “l’import de crèdit pendent de formalitzar que es contempla en el Pla de Sanejament (670.663,50 euros) quedarà absorvit per l’estalvi previst en el pressupost”.

Finalment, l’alcaldessa Gisela Saladich afirma que “estem fent els deures. Les mesures que hem prés han estat difícils, però el temps ens està donant la raó. Ja es pot veure la llum al final del túnel on ens va enviar la mala gestió econòmica de CiU durant els seus darrers 4 anys de mandat”.