anuncio_erc

SOS Costa Brava exigeix a la Generalitat que aprovi la moratoria urbanística

La Plataforma SOS Costa Brava exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya que decreti amb la màxima urgència la moratòria urbanística a la Costa Brava, així com que resolgui les peticions expresses formulades per escrit el passat dia 12 de Novembre de 2018.

També, que publiqui les mesures cautelars i de suspensió de llicències i de tramitació de projectes d’urbanització als sectors conflictius de la Costa Brava.

Així ho han sostingut ahir els seus representants, Eduard de Ribot i Lydia Chaparro, en l’acte celebrat a l’Ateneu Barcelonès de presentació de la Plataforma en presència d’Agustí Serra, secretari del Departament de Territori i Sostenibilitat. Acte convocat per l’Ateneu en el que també van participar l’escriptor Toni Sala, membre de l’entitat Alerta Sant Feliu i fou moderat per Santiago Vilanova, ponent de la secció ecologia i recursos naturals de l’Ateneu.

SOS Costa Brava denuncia que l’anunci anticipat de la Moratòria pel primer trimestre del 2019 efectuat el passat mes de novembre pel secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, ha desfermat una onada d’actuacions tendents a burlar els efectes de la mateixa a molts indrets de la Costa Brava.

En aquest sentit, la Plataforma aglutinadora de 29 entitats de defensa del territori gironines, denuncia:

1.- Les tales d’arbrat efectuades els dies 27, 28 i 29 de desembre a Aigua Xelida al municipi de Palafrugell per la Promotora Aiguacel.
2.- L’inici de les tales i urbanització als sectors Van de Walle Residencial de Sa Riera i el moviment de terres i tales al sector urbanitzable de Montcalm, sobre la Cala Aiguablava de Begur,
3.- L’intent d’accelerar, per part de l’alcaldessa de Tossa de Mar, l’aprovació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació a la Cala Morisca per facilitar la transformació urbanística d’un sector de 32,2 hectàrees de sòl majoritàriament forestal, situat a primera línia de mar a l’entorn de la riera, els turons i la Cala Morisca de Tossa de Mar.

Actuacions que estan posant en risc l’eficàcia de la mesura cautelar anunciada fa dos mesos per la Generalitat de Catalunya.

És per tot això que SOS Costa Brava sol·licita al Govern de la Generalitat de Catalunya que actuï d’una vegada per totes aprovant del Pla Director urbanístic de la Costa Brava. I, tambe, que publiqui la mesura de suspensió de llicències i procedeixi a promoure la desclassificació dels sectors urbanitzables no desenvolupats i dels polígons de sòl urbà no executats, que afecten zones forestals, terrenys amb pendents superiors al 20% i sòls amb valors naturals i paisatgístics del nostre litoral.

Fotos: Plataforma SOS Costa Brava