Tossa destinarà prop de 5,5 milions d’euros a inversions aquest any

Ajuntament de Tossa de Mar

L’equip de govern de Tossa de mar ha impulsat un pla d’inversions per aquest any de 5.459.171,10 euros. Gran part d’aquests diners (4.327.000 euros) s’obtindran gràcies a un prèstec bancari, ja que la bona situació actual de les finances municipals permet assumir-lo.

La resta (1.132.171,10) forma part del pressupost ja previst per a inversions després d’una primera modificació de crèdit.

El pla d’inversions 2017 de Tossa es basa en 6 grans eixos:

1.- Façana marítima
-Obres al passeig marítim (204.000 euros)
-Obres a l’Avinguda Sant Ramon de Penyafort, principalment la barana malmesa pels temporals.
2.- Equipaments municipals
-Millores als equipaments culturals (185.000 euros al Museu Municipal).
-Millores als equipaments educatius (4.000 euros de material a l’Escola de Música, 6.000 euros a la caseta de la Llar d’Infants).
-Convertir l’edifici de La Nau en el nou ajuntament (815.000 euros).
-Millores a les dependències policials (285.000 euros).
-Millores en els equipaments esportius (40.000 euros).
-Millores en els lavabos públics (100.000 euros).
3.- Eficiència energètica i enllumenat
Aquest eix inclou una inversió de 2.000.000 d’euros per a estalvi i eficiència.
4.- Camí de ronda
Aquest eix inclou el condicionament de miradors, de trams, i la correcció del pas de Sant Jaume (100.000 euros).
5.- Xarxa d’aigua regenerada
Aquest eix inclou la construcció d’un nou dipòsit i la consolidació de l’ús (198.000 euros).
6.- Obres d’infraestructures, pavimentació i serveis
Aquest eix inclou arranjament de carrers, asfaltat i altres actuacions a la via pública (840.000 euros) i millores al mobiliari urbà (50.000 euros).

Cal recordar que el pressupost de l’any 2016 de l’Ajuntament es va liquidar amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals d’1.001.635,60 euros, diners que, durant aquest any 2017, s’han anat incorporant al pressupost actual mitjançant modificacions de crèdit i també s’han destinat a tornar préstecs per cancelar deute (concretament 593.000 euros).

Aquesta és una de les principals conclusions de l’expedient de liquidació del pressupost de l’any passat. Altres dades d’interés són, per exemple, que s’ha aconseguit mantenir el termini de pagament a proveïdors a menys d’un mes o que el ràtio del deute de l’ajuntament a 31 de desembre de 2016 va ser del 43,58% (12 punts per sota de la liquidació del exercici 2015), molt per sota del límit de 75% que recomana la llei.

L’alcaldessa Gisela Saladich destaca que «des del govern estem satisfets perquè hem consolidat un canvi de tendència. Hem posat ordre on no hi havia i, sense caure en una falsa eufòria, podem donar bones notícies sobre la gestió econòmica després d’anys de descontrol dels recursos públics, que ens va portar a una situació límit de col·lapse».

Inversió prevista agrupada per conceptes

Infraestructures bàsiques                               495.000,00
Cultura, educació i esports                              205.000,00
Eficiència energètica i medi ambient          2.298.000,00
Infraestructures i serveis                              1.044.000,00
Seguretat i protecció civil                                 285.000,00
TOTAL                                                               4.327.000,00