Comença el procés per a la creació del Consell de Poble de Santa Coloma de Farners

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat els treballs per a la creació d’un òrgan de participació que té com a objectiu incrementar la implicació de la ciutadania en la presa de decisions dels afers públics, un consell de poble. Aquesta és una clara aposta per la participació ciutadana, una necessitat derivada d’una nova manera de fer política més adaptada als reptes del segle XXI, en la que cal comptar també amb la implicació de la ciutadania per trobar respostes plurals a problemes cada cop més complexos.

El procés de creació del Consell de Poble, gestionat per la Consultoria Sociopolítica Neòpolis, comptarà amb la participació de diversos agents socials; polítics, tècnics, ciutadania organitzada i ciutadania a títol individual. Les tasques que es duran a terme serviran per definir les característiques, l’estructura i el funcionament d’aquest òrgan de participació.

El Consell de Poble vol ser doncs, un espai de trobada i de reflexió que propiciï el debat ciutadà al voltant de temes concrets i quotidians que afecten i importen als veïns i veïnes de la vila. La creació d’aquest òrgan de participació ciutadana és una ferma aposta per posar en marxa espais on els membres de la societat civil puguin ser partícips de la presa de decisions i la gestió de la cosa pública.

Es tracta de poder incorporar criteris ciutadans a l’hora de posar en marxa i planificar les polítiques públiques, definir les principals problemàtiques de la vila conjuntament, fer propostes de solució generant intel·ligència col·lectiva, i fins i tot poder prendre decisions conjuntes al voltant de temàtiques i qüestions que interessen a la gent.