La Diputació augmenta a 14’3 milions l’ajut als municipis mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Eddy Kelele

El ple de la Diputació ha aprovat avui destinar un import de 14.320.000 euros al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural als municipis, 1.300.0000 euros més que l’any passat. L’objectiu del Fons és assegurar el finançament dels serveis municipals obligatoris, mantenir el nivell de les inversions municipals en tot el territori i promoure les activitats culturals fomentant els grups locals.

El Fons constitueix des de fa anys la línia de subvencions als ajuntaments amb la dotació  més elevada entre les que atorga la Diputació, i representa una important font de recursos econòmics per a tots ells. Els consistoris destinaran un 85% de l’import que rebin a finançar inversions municipals o despeses corrents en serveis obligatoris i el 15% restant a despeses culturals

Les bases reguladores del Fons d’enguany  modifiquen  alguns  aspectes del sistema de càlcul del repartiment, aconseguint que s’incrementi la subvenció de tots els ajuntaments, llevat el de la ciutat de Girona, el qual manté la mateixa subvenció de 850.000,00€ que tenia l’any passat.

La principal novetat és el repartiment de 650.000 euros en funció de la superfície de cada municipi, atenent la reivindicació dels ajuntaments amb més territori i que tenen més despeses derivades pel manteniment dels camins municipals. A més, el Fons garanteix un millor finançament pels municipis petits, i aquest any 2017 els 88 ajuntaments de menys de 500 habitants, que tenen una població total de 24.059 habitants, disposaran de 2.843.240 euros, el 19,9% de l’import total del Fons.

Durant la votació, que ha estat aprovat amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC i IdS, i l’abstenció de la CUP, el president de la Diputació, Pere Vila, ha agraït a tots els grups polítics la seva dedicació a l’hora de trobar un criteri comú. “Hem fet alta política i, entre tots, hem aconseguit consensuar i fixar una regla que anirà en benefici de tots els ajuntaments” ha destacat PereVila.

Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019

El ple també ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019. D’aquesta manera l’ens supramunicipal compleix l’objectiu de cooperació i assistència als municipis mitjançant la dinamització de l’economia i la millora de la qualitat de vida de les persones a través d’actuacions dirigides a l’equilibri territorial. Les subvencions són una de les activitats estratègiques de la Diputació, ja que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics.

Aquest Pla estratègic engloba nombrosos ajuts, com ara el Fons de Cooperació aprovat avui; les aportacions de la Diputació als programes de la Generalitat, inclosos al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC); la cooperació econòmica amb els consells comarcals; les subvencions per a la inversió en rehabilitació d’habitatges destinats a polítiques socials; el suport a entitats esportives;  les subvencions destinades a despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipals,…

El Pla ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups de CiU, ERC, PSC i IdS i amb l’abstenció de la CUP.