Aprovades les bases tècniques per tornar a doble sentit de circulació el passeig de Lloret

La Junta de Govern de Lloret de Mar ha aprovat les bases tècniques del projecte d’adaptació que ha de tornar el passeig al doble sentit de circulació, segons la decisió adoptada pel ple del passat mes de maig, arran de la moció conjunta dels grups a l’oposició i d’ERC. El pressupost és de 78.215,08 euros.

El passat desembre el grup municipal de CiU va presentar dues propostes als grups de l’oposició per retornar el passeig al doble sentit de circulació.

 

La primera, la més econòmica, consistia a col·locar una capa de beurada (slurry) –fina capa de pavimentació–; i la segona –que va ser l’aprovada i a partir de la qual s’han redactat les bases tècniques de les obres d’adaptació– consistirà a fresar la via i posar-hi una capa d’asfalt de tres a quatre centímetres.

 

En paraules d’Ignasi Riera, regidor de mobilitat “Un cop executat el projecte, el nou asfaltat i la capa de pintura permetran que circulin els vehicles en els dos sentits de la marxa al llarg del passeig marítim. A més, s’afegiran places de zona blava en els dos extrems, en la part que toca la riera i en el sector proper al parquing de la Sardana. Es mantenen les zona de càrrega i descàrrega, així com les parades de taxi i busos, i l’estacionament per a motocicletes”.

Ara es trametrà el projecte a costes per a la seva autorització i un cop aprovat s’establirà un calendari d’execució que afecti el menys possible al trànsit i als establiments comercials i d’allotjament i que permeti que les obres estigui finalitzat abans de l’estiu.