El pressupost del Consell Comarcal la Selva per al 2017 és de 32,5 M €

Consell Comarcal de la Selva

El ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar el dimarts 20 de desembre el pressupost de l’any 2017 amb 22 vots a favor i 11 abstencions. Totalitza 32.527.556,51 milions d’euros i és un 23,60% superior al pressupost de l’any 2016, que era de 26,317.040,21 milions d’euros.

El nou pressupost preveu diverses accions vinculades amb el Departament de Promoció del Territori. En aquest sentit, preveu executar projectes com la Ruta de la Tordera o el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de turisme i cultura, alhora que també vol fomentar l’ocupació per a joves i majors de 45 anys (42 persones contractades durant 6 mesos) i el projecte 30 plus.

Dins d’aquest àmbit, també es projecta la creació d’un estand que participarà a fires turístiques i territorials, així com una plataforma web que aglutini i doni a conèixer l’oferta cultural de la comarca o un nou projecte de senyalització del camí de Montsoriu.

Pel que a les mesures plantejades dins del Departament d’Organització del Territori, el pressupost conté l’homogeneïtzació del model de facturació de la delegació de recollida de residus –directament gestionada pel Consell-. En aquest punt el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha recordat que actualment el Consell té la delegació de 13 depuradores i exerceix com a administració actuant, amb un pressupost d’1.684.000€. En aquest departament també destaca l’aposta per una Agència Comarcal de l’Energia i l’impuls d’un nou servei de certificacions energètiques als ajuntaments.

A més, també es preveuen serveis adaptats a les necessitats dels ajuntaments, amb un creixement de les assistències tècniques, i diverses propostes en matèria de sostenibilitat: des d’un servei extraordinari de recepció voluntària durant 24h durant els 365 dies de l’any per enfortir el Centre d’Acollida d’Animals Abandonats, fins a un nou servei de prevenció d’incendis forestals o un nou projecte de mesures contra la vespa asiàtica.

Respecte al Departament de Serveis a la Ciutadania, creat l’any passat, el pressupost per a l’exercici vinent inclou diverses accions en l’àmbit empresarial –Projecte Catalunya Emprèn; PECT de gastronomia industrial i formació ocupacional a emprenedors- en joventut –potenciació de l’oficina de joventut, que disposarà ja de cinc tècnics compartits- en promoció de l’esport –continuïtat del Gran Premi de Cros i el Gran Premi d’Atletisme-.

En quan a ensenyament, el president selvatà ha destacat el seu pressupost que és de 4.181.971 € i el fet que el Consell té delegat el servei de menjador i transport escolar obligatori i no obligatori. Pel que fa els menjadors escolars de la Selva, Balliu ha destacat el 1.014.000 € per a beques de menjadors escolar. Això suposa un increment de 168.000 €.

Cristian Fernández Madueño, a l’esquerra, ha pres posessió com a nou conseller comarcal

En l’apartat relacionat amb el Departament d’Atenció a les Persones, per la seva banda, s’ha consolidat un equip de 20 treballadors socials i 13 educadors socials per atendre els usuaris. L’objectiu, en matèria de Benestar Social, és potenciar els serveis socials especialitzats, segment que engloba l’atenció a la infància, el Pla de Dones, el Pla de Ciutadania i Immigració o el reforç socioeducatiu, entre d’altres.

També hi ha una partida relacionada amb l’organització, que en aquest cas planteja un nou servei de gestió documental itinerant que serveixi per posar ordre als arxius municipals, a la Llei de transparència o a la protecció de dades. A més, l’ens també vol impulsar l’administració electrònica mitjançant un projecte de dos anys que tingui com a objectiu modernitzar l’administració i adaptar-la a la nova normativa.

Finalment, pel que fa a la gestió tributària i cadastral, per al 2017 es preveu posar en marxa un nou servei d’atenció telefònic als usuaris –call center-, alhora que també es vol millorar l’estructura interna, reforçar l’assistència jurídica i l’activitat sancionadora amb una nova estructura de la unitat de multes que separi Blanes i la resta de la comarca.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha assenyalat que “si calculem el nivell d’endeutament de l’ens comarcal a 31 de desembre de 2017 (4.053.209,97€) sobre la previsió d’ingressos corrents de 2017, se situaria a l’entorn del 12,47% molt lluny del 110% autoritzat”. En aquest sentit, Balliu ha assegurat: “El Consell té una bona salut econòmica, i per això se centraran tots els esforços a continuar prestant més i millors serveis als ajuntaments i als ciutadans de la nostra comarca.” El pressupost de l’ens comarcal s’ha presentat consolidat amb el del Patronat del Castell de Montsoriu, que és de 93.564,00 €, i amb el del Consorci Ter-Brugent, que és de 203.551,40€.

Un cop s’ha donat el vistiplau al Pressupost General, els consellers comarcals han votat la ‘Modificació de crèdits per a l’aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute’. La mesura ha quedat aprovada amb 21 favorables i 12 abstencions. El quart punt de l’ordre del dia feia referència a la ‘Pòlissa de tresoreria pel servei de Gestió Tributària per l’any 2017’. Abans de la votació, que ha comptat amb 28 vots a favor i 5 abstencions, el president del Consell Comarcal ha indicat que “per ajudar als nostres ajuntaments demanarem una pòlissa de 8 milions d’euros”.

Ja a la part final de la sessió plenària, els consellers han donat suport a dos plans: el ‘Pla d’Ordenació del procés de funcionarització’ i el ‘Pla Intern d’Igualtat 2016-2020’. Amb la primera proposta d’acord, que s’ha aprovat amb 31 vots favorables i 2 abstencions, es vol “funcionaritzar el Consell, ja que actualment disposem de pocs funcionaris”, ha assegurat Balliu. El segon pla, referent a la igualtat i que ha obtingut el suport unànime dels 33 consellers, suposa l’inici del full de ruta en diferents àmbits com el de la comunicació.

Finalment, els darrers punts destacats de l’ordre del dia que han tingut llum verda són l’establiment i la creació d’un servei de prevenció comarcal d’incendis forestals, i la revisió del Reglament del servei del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva.

Valoració del president del Consell Comarcal

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha destacat: “Es tracta d’un dels pressupostos més grans de Catalunya, cada vegada anem a més i li veig molt de camí.” En aquest sentit, Balliu ha incidit en el tomb que l’ens ha fet des que va assumir la presidència l’abril de 2013. El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha recordat que va arribar a l’ens quan aquest es trobava immers en una situació molt complicada. “El recorregut que s’ha fet al llarg d’aquests tres anys és gràcies a la confiança de tots els alcaldes, i fruit d’aquesta confiança hem pogut canviar la situació.”

Segons Balliu, el pressupost, que compta amb nous serveis i també amb el seguiment d’altres programes ja consolidats, esdevé “una aposta molt clara per anar endavant”. “La capacitat de tots plegats de treballar en una línia ha estat la clau de l’èxit: això ens ha permès col•locar-nos al capdavant”, ha detallat el president del Consell, que ha puntualitzat que la partida dedicada als béns corrents i serveis -20.488.317,11 € – és la que s’endu una porció més gran. Altres despeses importants són les de personal -8.648.992,67 €- o les transferències corrents -2.554.226,56 €-.