L’Ajuntament de Blanes farà un pla financer per pagar 16 milions d’euros de la Ciutat Esportiva

Pista blava de la Ciutat Esportiva de Blanes

Durant l’actual mandat de l’equip de govern la Generalitat s’ha posat en contacte en vàries ocasions amb l’Ajuntament per tractar la situació del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes. La finalitat d’aquests contactes és conèixer si l’urbanisme a Blanes podia donar els aprofitaments previstos l’any 2010.

La persistència de la crisi econòmica exigeix abandonar l’urbanisme com a possible font d’ingressos i recuperar les finques afectades pel projecte Illa de Blanes, que van jugar un papel determinat en la construcció de la Ciutat Esportiva. Perquè quan es va projectar el complex esportiu l’any 2003 l’Ajuntament es va comprometre a pagar l’obra amb les plusvàlues que s’obtinguessin de l’urbanització de l’anomenada Illa de Blanes. Però l’esclat de la bombolla immobiliària va fer inviable aquest objectiu.

També, la Sindicatura de Comptes considera que l’aprofitament urbanístic dels terrenys municipals és avui gairebé impossible. I, convé recordar que la normativa legal imposa que sense aprofitaments urbanístics no té sentit mantenir un consorci urbanístic. És per això que la Generalitat ja va comunicar formalment que vol exercir el dret de separar-se del Consorci.

El govern català va demanar la convocatòria d’un Consell Directiu que finalment es va celebrar la setmana passada. La reunió va servir per donar llum verda a la dissolució i liquidació l’esmentat consorci, un procés que finalitzarà durant el trímer trimestre de 2017.

Cuota de liquidació del Consorci

Com a criteri de treball, d’acord amb els estatuts del Consorci, la Generalitat i l’Ajuntament calcularien la quota de liquidació del Consorci que correspondrà a cada un d’ells en funció dels membres que composen el Consell Directiu. La Generalitat té quatre membres (57,14%) i l’Ajuntament de Blanes els tres restants (42,86%).

L’antic poliesportiu, la gran zona blava propera i l’antic camp de futbol formen part del projecte Illa de Blanes

El primer balanç provisional de liquidació indica que les obligacions del Consorci a repartir entre la Generalitat i l’Ajuntament sumen 37,16 milions d’euros.

Per tant, la quota de la Generalitat seria 21,24 milions d’euros (57,14%) i la de l’Ajuntament 15,92 milions d’euros (42,86%). La de l’Ajuntament seria en concepte de part del préstec signat per a la construcció de la Ciutat Esportiva.

Crèdit de l’ICF pendent de pagament

En aquesta situació, per no perjudicar l’activitat municipal i poder atendre les necessitats del ciutadans, és convenient establir les línies generals dels pressupostos municipals de 2017-2018-2019 (PEF) i conèixer també l’endeutament per als anys posteriors. Aquest pla es debatrà avui durant el ple ordinari del mes de desembre. El document inclou tots els ingressos previsibles del període sense incrementar ordenances fiscals i també totes les despeses de funcionament i els imports de les inversions a realitzar.

Dins les inversions a realitzar, s’ha previst formalitzar 20 milions d’euros a préstec.

D’aquests, 16 milions d’euros es reservarien per a la quota blanenca de liquidació del Consorci, que equival a la part del crèdit pendent amb l’Institut Català de Finances (ICF), signat inicialment per 30 M€ per a la construcció de la Ciutat Esportiva.

La resta de l’import de préstecs bancaris previstos en el PEF (4 milions d’euros) es destinaria als projectes de millora inclosos al Pla de Barris i altres diverses inversions que vol afrontar l’equip de govern, encara per concretar. El nivell d’endeutament si s’executen les previsions del PEF seria el següent: 89’8% al 2017; 78’9% al 2018 i 68’5% al 2019.

Ciutat Esportiva de Blanes

Patrimoni de l’Ajuntament

El febrer de l’any 2003 el Consorci Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes (actualment Consorci Urbanístic) va signar un préstec de 30 M€ amb l’ICF per a la construcció de la Ciutat Esportiva en uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Blanes.

Fins ara, l’Ajuntament de Blanes no ha pagat cap import per l’amortització d’aquest préstec ni tampoc per interessos.

Des del 2010, diverses propietats de l’Ajuntament estan aportades en garantia de la devolució de tot el capital i de tots els interessos.

Si l’Ajuntament de Blanes assumeix la quota de 16 milions d’euros que li correspondria en la dissolució del Consorci, quedaria propietari de la Ciutat Esportiva sense cap més obligació i recuperaria les seves propietats actualment aportades en garantia del préstec.

Es tracta dels 30.000 m2 de terrenys edificables on s’havia de construir el complex de l’Illa de Blanes, així com les finques de propietat municipal en els sectors Avinguda de l’Estació, Carretera de Malgrat, Can Borell, Avinguda Catalunya i Carrer Ernest Lluch.

Fotos: Blanesaldia.com