ICV-EUiA de Lloret demana una moratòria en l’ampliació d’habitatges d’ús turístic

Foto: Xavier Pou

Foto: Xavier Pou

El grup municipal d’ICV-EUiA de Lloret de Mar va demanar informació a l’Ajuntament sobre els Habitatges d’Ús Turístics (HUT’s), amb l’objectiu de conèixer en quants d’ells hi havia persones empadronades, a causa que la legislació no permet que el propietari al·legui la condició de domicili.

Doncs bé, segons la informació facilitada per l’Ajuntament, a princpis de 2016 hi havia 2.329 habitatges classificats com a HUT’s. L’Ajuntament va realitzar una mostra representativa de 524, sent el resultat que en 112 habitatges hi ha persones empadronades, la qual cosa suposa que un 21,3% d’aquests estan en una situació irregular.

Tenim constància que als llocs on hi ha HUT’s, també hi ha problemes amb els veïns, sobretot en el tema de la contaminació acústica.

Davant d’aquestes dades i aquesta problemàtica, proposem les següents actuacions:

1.- Suspendre pel període d’un any les comunicacions prèvies d’inici de l’activitat per a la instal·lació i/o ampliació dels HUT’s.

2.- Creixement zero en els HUT’s, per un període d’un any, després de l’any de suspensió de les comunicacions prèvies. Posteriorment a aquest any de creixement zero, avançar cap el decreixement en els HUT’s.

3.- Revisió de totes les llicencies donadas com a HUT’s, i depurar aquelles que no cumpleixin amb la legislació.

4.- Analitzar la problemàtica en relació amb les proporcions respecte als habitatges habituals.

5.- Analitzar l’impacte en l’oferta de lloguer al mercat d’habitatge per als residents habituals.

6.- Analitzar el possible procés de gentrificació, que provoca l’expulsió dels residents habituals dels barris i/o urbanitzacions, tal com succeeix en altres ciutats amb problemàtica similar.