El Parlament rebutja utilitzar la sorra sobrant de la Tordera per reposar la platja de S’Abanell

torderaEl president provincial del PPC de Girona i portaveu del grup parlamentari del PPC, Enric Millo, va lamentar ahir que el Parlament hagi rebutjat un punt d’una proposta de resolució del PPC en què es reclamava al Govern «utilitzar els àrids extrets i sobrants durant la neteja de la llera de la Tordera per a reposar la sorra de la platja S’Abanell de Blanes, sempre que els àrids siguin compatibles amb la sorra autòctona i no estiguin contaminats per abocaments provinents de les fàbriques que desguassen al riu Tordera».

Millo ha explicat que «som conscients que algunes de les zones de la riera de la Tordera estan protegides i formen part de la Xarxa Natura 2000 però considerem que, respectant aquestes zones, en el mo­ment de la neteja i tenint en compte l’excedent de sediments i àrids retirats, aquests podien ser utilit­zats per reposar la sorra de la platja de S’Abanell, una mesura que compta amb el vistiplau de la Direcció General de Costes».

D’altra banda,el president provincial del PPC de Girona ha assenyalat que «sí que s’han aprovat els altres dos punts de la nostra proposta de resolució. En el primer punt que ha tirat endavant reclamem que l’ACA i l’Ajuntament de Blanes acordin aquelles mesures necessàries, i el calendari per a la neteja de la llera de la Tordera al seu pas per Blanes, d’acord amb les competències de cada administració», ha explicat.

Així mateix, el PPC ha aconseguit el compromís del Govern per «elaborar  un informe en el que quedin fixades i delimitades les competències i responsabilitats de l’Ajuntament de Blanes i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el manteniment dels espais i passos fluvials al municipi de Blanes».

Finalment, Millo ha recordat que «en els darrers anys no hi ha hagut, per part de l’Agència Catalana de l’aigua, un manteniment correcte i adient de les rieres que envolten o passen pel municipi de Blanes».

Degut a això, diu, «aquesta llera es troba plena de vegetació i sediments, i fins i tot la vegetació arriba a tapar les voltes del pont i, en cas de fortes pluges, pot provocar el desbordament del riu amb la consegüent inundació de part del municipi o la ruptura del pont».