Reunió de directors dels centres escolars de la Selva per preparar el nou curs

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva ha reunit els directors dels centres escolars de la Selva per tal de preparar el nou curs escolar 2016-2017. Així, en el transcurs de la sessió, s’han donat a conèixer les novetats i propostes com ara l’organització general del servei, la tramitació dels ajuts de menjadors, els ajuts de transport (col·lectiu i AID) i també com es farà el seguiment del servei de menjador escolar.

En el transcurs de la sessió també s’ha fet una anàlisi del funcionament dels serveis del curs que s’ha finalitzat recentment. També s’ha fet la presentació del nou projecte de subvenció per als menjadors escolars. Aquesta subvenció anual, que incorporarà l’ens comarcal el curs vinent, es farà a través de les AMPA de les escoles usuàries del servei de menjador del Consell Comarcal per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. Les convocatòries d’ajuts per a cadascun dels cursos seran de 120.000 euros, amb una dotació màxima de 5.000 € per escola i curs.

Pel que fa al projecte de subvenció per als menjadors escolars, la consellera d’Educació, M. Àngela Cuatrecases, que ha participat en la sessió d’aquest matí, ha explicat que «aquestes convocatòries aniran destinades exclusivament a finançar despeses o inversions que repercuteixin directament en el servei de menjador escolar».

Així, d’una banda, es finançaran aquelles inversions en instal•lacions a la pròpia escola o en diferents tipus d’equipaments, sempre que estiguin relacionades amb activitats que es duguin a terme durant l’horari escolar; i de l’altre, els projectes d’educació social i en el lleure durant l’horari de menjador escolar que comportin la necessitat de subcontractar professionals o empreses per desenvolupar-los o la necessitat d’adquirir material o equipaments necessaris per dur-ho a terme.

La consellera ha volgut incidir en el fet que només es beneficiaran d’aquesta subvenció aquelles escoles el menjador de les quals estigui gestionat pel Consell”. I és que, tal com ha recordat Cuatrecases, aquests diners provenen del cànon de l’empresa que presta el servei de menjador escolar a les escoles gestionades pel Consell Comarcal.

Un nou tècnic per ser més eficients

La sessió també ha servit per donar a conèixer l’equip del servei d’Educació del Consell, que està adscrit al Departament de Serveis a la Ciutadania, que recentment ha incorporat un nou tècnic amb l’objectiu de ser, encara, més eficients i donar un millor servei a tots els centres de la comarca. L’equip d’educació del Consell està format per dos tècnics, una administrativa i un cap de departament.

Abans del torn obert de paraules, s’han donat a conèixer altres propostes d’ofertes als centres escolars de la comarca com el de Medi Ambient i el del castell de Montsoriu, entre altres.

La reunió dels directors dels centres escolars de la Selva ha finalitzat amb un torn obert de paraules, que ha durat aproximadament mitja hora, i que ha permès un intercanvi d’opinions entre els diversos docents de la comarca.