L’Arxu Històric d’Hostalric ja es pot consultar per internet

Ajuntament d'Hostalric

Ajuntament d’Hostalric

L’Arxiu Històric d’Hostalric (AHH) treballa des del 2015 amb el programari Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC). Aquest progrmari, desenvolupat per la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, permet registrar, descriure i difondre a través del cercador d’Internet Arxius en Línia els fons i els documents que es conserven en els arxius catalans.

El 2015 l’Ajuntament d’Hostalric es va adherir al pla pilot engegat per la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya per ampliar la plataforma a sis municipis que fins ara era reservada a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i a la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC). L’adhesió a aquest pla pilot ha permès que actualment hi hagi més de 3.100 unitats de descripció consultables a Internet pertanyents al fons municipal d’Hostalric.

El portal d’Arxius en Línia servirà per situar l’Arxiu Històric d’Hostalric en el mapa dels arxius de Catalunya i facilitarà la tasca dels investigadors en la recerca i visualització dels inventaris i els documents a través de la xarxa. Les noves tecnologies són una eina molt eficaç a l’hora d’acostar els arxius als ciutadans.