VxT reclama al govern de Vidreres que aclareixi el cobrament i la prestació dels serveis bàsics a les urbanitzacions

ayto-vidreres

Ajuntament de Vidreres

La regidora i portaveu de Vidreres per Tothom (VxT), Elena Valverde, ha presentat aquesta setmana un recurs de reposició a l’Ajuntament de Vidreres amb què reclama al govern de CiU del municipi que aclareixi si el cobrament de taxes i impostos no comporta la prestació dels serveis bàsics a les urbanitzacions de Vidreres.

Valverde ha lamentat que el govern s’escudi en la burocràcia i al·legui que no ha «recepcionat» les urbanitzacions per no prestar els serveis d’aigua potable, clavegueram, sanejament i tractament d’aigües residuals mentre «porta molts anys cobrant tots els impostos de la gent que hi viu o hi treballa».

La regidora ha assegurat que des de fa més de 10 anys l’Ajuntament de Vidreres està cobrant l’Impost de Béns Immobles amb categoria de sòl urbà, concedint i cobrant les llicències d’obres, de primera ocupació, l’mpost d’activitats econòmiques i d’habitatges d’ús turístic, la qual cosa «és contrària a la normativa, perquè no es pot cobrar impostos individualment sense haver recepcionat l’obra, i si es passen rebuts de cobraments s’han de prestar els serveis. Una cosa o l’altra. El govern de Vidreres no està fent bé la seva feina: si cobra impostos i taxes a les urbanitzacions, està obligat per llei a prestar els serveis bàsics i, com reclamem, cal incloure-ho als pressupostos».

En les al·legacions del recurs de reposició, VxT demana que s’aporti còpia certificada, per a cadascuna de les urbanitzacions, de la previsió de recaptació dels impostos municipals i dels que ha vingut cobrant als darrers cinc anys, així com de l’informe d’Auditoria Urbanística que va encarregar l’Ajuntament de Vidreres el juliol de 2012.

El pressupost de Vidreres per al 2016

El passat 25 de gener, dins del període d’exposició pública dels pressupostos municipals, VxT va presentar tres al·legacions amb l’objectiu de que s’elaborés un nou pressupost municipal, es consignés una partida per finançar una convocatòria pública de subvencions, i s’inclogués el crèdit necessari per a la prestació dels serveis bàsics a les urbanitzacions de La Goba, Terrafortuna, Puigventós, Aiguaviva Parc i el polígon industrial.

La primera al·legació, sobre una nova proposta de pressupostos municipals, pretenia que aquests contemplessin els objectius d’estabilitat pressupostària a fi d’evitar haver d’aprovar un pla econòmic i financer, un pla que suposaria incrementar la pressió fiscal i retallar els serveis públics que presta el municipi.