ICV al·legarà contra la urbanització de la Cala Morisca a Tossa de Mar

Cala Morisca / Google Earth

Cala Morisca / Google Earth

Iniciativa per Catalunya Verds ha anunciat que presentarà al·legacions al conveni de gestió urbanística del Sector de Cala Morisca, aprovat ahir, entre l’Ajuntament de Tossa de Mar i els propietaris d’aquest espai de 32 hectàrees, Tossagur S.L.

Per a Víctor Catalán, regidor a Blanes i responsable d’Urbanisme d’ICV a les comarques gironines, «aquest conveni pemetrà la construcció d’un hotel, i suposa un desenvolupament del tot inapropiat per l’interès natural de l’espai, i alhora un frau a l’interès general, ja que l’incompliment de l’Agenda de Desenvolupament del POUM de Tossa de Mar permetria desclassificar la Cala Morisca sense compensacions».

El Pla Parcial que es pretén desenvolupar ha superat l’Agenda de Desenvolupament fixada pel Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Tossa de Mar vigent, fet que permet la modificació del sector i la seva desclassificació sense suposar compensació econòmica per incompliment de l’Agenda.

Catalán proposa, a més, complir la legalitat vigent, modificant el POUM per incorporar la delimitació del domini marítimterrestre a 200 metres, com a mínim.

També, la classificació del sector com a sòl no urbanitzable, d’especial protecció amb clau forestal, que en garanteixi els usos compatibles amb un espai d’utilitat pública i d’interès social.

Per a Catalán, malgrat l’actual situació de degradació de la urbanització, «no ha de comportar que s’urbanitzi tot el sector, únicament el que ja existeix. L’Ajuntament de Tossa no pot justificar el desenvolupament del Pla Parcial per no fer front a les seves obligacions de prestar-hi els servei bàsics» en tant que responsable de complir les normatives en matèria de gestió de residus, clavegueram i manteniment de la via pública.

Iniciativa lamenta que se sotmeti els espais naturals i, en general, tot el litoral de Catalunya a la pressió urbanística, promovent així una cultura extractiva sobre el patrimoni natural. Per això traslladarà al diputat de Catalunya Sí Que es Pot al Parlament, Marc Vidal, la necessitat de desenvolupar les figures de protecció d’aquest espai, i d’incloure’l dins del PEIN del Massís de Cadiretes. El diputat ha avançat que la setmana que ve presentarà una proposta de resolució en aquest sentit al Parlament de Catalunya.