Independents de la Selva es consolida amb un Congrés on s’aprova el seu regim intern

Independents de la Selva

Independents de la Selva

El municipi de Breda ha estat l’escenari del II Congrés de la formació de clara vocació municipalista, Independents de la Selva (IdSelva).

Els integrants van aprovar ahir el regim intern, que principalment posa de manifest que: «Independents de la Selva ha fonamentat la seva acció política no només per a unir projectes àmbit local sinó també per a dotar-li de projecció comarcal, posant al municipi en el centre d’actuació i coordinant-lo amb els demés d’una forma estructurada i cohesionada».
D’aquesta manera, a fi de donar contingut i solidesa, els independents prenen els següents principis com a eixos vertebradors de la pròpia acció política:

– La defensa de l’interès públic i el bé comú de les persones que conformen els municipis, lluny d’interessos partidistes i particulars.
– La proximitat dels càrrecs electes envers a la seva ciutadania.
– L’exercici efectiu de la transparència.
– La consolidació i millora dels serveis públics, com a un dels garants de la igualtat i del benestar de les persones.
– L’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català.

Independents de la Selva

Independents de la Selva

La formació independent entén des de la ferma convicció que la comarca és el punt de connexió que permet defensar, amb més força, les necessitats dels ciutadans i per tant dels municipis. Tot, des de l’aplicació del principi de subsidiarietat, és a dir, atorgant plena llibertat a cadascun dels grups municipals que integren IdSelva, i prioritzant el consens en totes aquelles decisions que afectin a la coalició, i als àmbits locals i supramunicipals de la comarca.

El President de l’assemblea d’ISelva escollit ahir és Rafel Reixach (Santa Coloma de Farners) i la secretaria Raquel Reyner (Maçanet de la Selva).

Per Reixac, «aquest projecte demostra que Idselva és una iniciativa de llarg recorregut que no es ‘flor d’estiu’» i que te la ferma voluntat de representar els municipis de la comarca en els organismes supralocals on hi tenim representació”.

En aquest aspecte Reixac va recordar els bons resultats de la formació a les passades eleccions i on van aconseguir: 6 alcaldies, 5 consellers comarcals i un representant a la Diputació de Girona.

Amb aquest força, segons Reixac es pot aconseguir que els municipis se sentin representants, fet que no succeïa fins ara. IdSelva té previst realitzar un nou Congrés a mitjans del mes vinent on es nomenaran el president, vicepresident, secretari i tresorer de la formació pels propers 4 anys.