Lloret implanta un sistema de telegestió del reg per a parcs i jardins

parcs_lloretLa secció de parcs i jardins de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha endegat recentment un procés d’implementació d’un sistema de telegestió dels diferents sistemes de regs presents en els parcs i jardins del municipi.

Aquest sistema, que consisteix en la instal·lació de diferents equips electrònics sense fils, com per exemple sensors climàtics i programadors virtuals en diferents parcs i jardins de la Vila, permetrà el control a través d’internet de tota la xarxa de reg del municipi.

Amb la implementació d’aquest nou sistema de reg es reduirà la despesa d’aigua i s’ajustarà l’aportació a les necessitats de les prades en cada moment, tot evitant els regs en els casos de pluja, glaçada o forts vents. D’altra banda, també s’estalviarà temps i el carburant destinat a les tasques de control i manteniment del sistema de reg, ja que amb aquesta implementació, els serveis tècnics municipals disposaran d’un monitoratge constant de l’estat del sistema de reg dels parcs i jardins.

Aquest procés d’implementació es durà a terme en fases successives fins a la substitució de la totalitat dels diferents sistemes de regs de què disposa el municipi (aigua potable, freàtica o regenerada), cosa que repercutirà en una millora de la gestió i de l’estalvi energètic de Lloret.